Projekty Smart City Plzeň

Pilsen CUBE II

Unikátní projekt studentského satelitu, který podporuje zájem studentů o studium techniky a vesmírný program.

Dynamický dispečink

Chceme efektivně řídit městskou hromadnou dopravu – dynamický dispečink nám přináší nezbytné informace a zdroje.

Open data

Skrze otevřená data poskytujeme veřejnosti údaje o provozu, chodu, fungování města a jeho organizací v dostupných formátech pro další zpracování.

Vizualizace intenzity dopravy

Projekt vizualizace intenzity dopravy je nástrojem pro koordinaci plánovaných staveb – zobrazuje zatížení jednotlivých plzeňských komunikací ve vztahu k dopravním omezením vyvolaných stavební činností.

Kamery ve vozech MHD

Hlídáme vaše bezpečí, a to i během přepravy – vozy městské hromadné dopravy jsme osadili kamerami sledující vnitřní dění.

Síť internetu věcí

Jako první město v České republice jsme zprovoznili vlastní síť internetu věcí fungující na otevřené platformě LoRaWAN.

Plzni To

Skrze aplikaci PlzniTo může kdokoliv snadno nahlásit závadu na veřejném prostoru, kterou my následně začneme co nejrychleji řešit.

Free WiFi

Plzeňanům a turistům je zdarma k dispozici wifi konektivita. Připojení je možné v relaxačních zónách, na úřadech nebo třeba sportovištích.

Bateriové trolejbusy

Trolejbusy s pomocným dieselagregátem jsme nahradili novými, ekologičtějšími vozidly s bateriovým pohonem.

Centrum Robotiky

Centrum robotiky je místem vzdělávání, podpory a volnočasových aktivit v oblasti digitálních technologií.

Úhrada jízdného bezkontaktní platební kartou

Platba jízdného už nemůže být pohodlnější, všechny vozy MHD jsme vybavili odbavovacím zařízením pro úhradu platební kartou.

Elektronický Portál Občana EPO

Elektronický portál občana je nástroj, který umožňuje elektronické podání na úřadě – tedy zjednodušuje občanům vyřizování úředních záležitostí.