DUET Horizon 2020

Žití

Plzeň bude mít svoje digitální dvojče, přesný 3D model přinese zlepšení do řady oblastí – ať už jde o krizové řízení, urbanismus nebo třeba turismus.

Jaký je cíl projektu:

Přínosem projektu DUET pro Plzeň bude získání takzvaného digitálního dvojčete, jež vychází z přesného 3D modelu města. 3D model města a jeho zapojení do vytvářených aplikací umožní efektivně modelovat situace, které mohou v krajské metropoli nastat. Jde o nejrůznější krizové scénáře či provozní stavy týkající se dění v oblasti dopravy, ovzduší, výstavby a urbanismu. 3D model může být užitečný také při zásahů hasičů při požárech, povodních a podobně.

Jaký je/bude výsledek projektu:

V rámci projektu DUET a vnitřního projektu SITMP (Digitální dvojče) dojde k vytvoření 3D modelu města Plzně z leteckých šikmých snímků (přesnost pixel/5cm vegetační/nevegetační období). Bude vytvořen objektový model budov verze LOD 2.3., který bude aktualizován 1x ročně.

V rámci tohoto 3D modelu (virtuální podoba města) pak budou modelovány záměry a digitální dvojče nám poskytne informace o efektivitě, reálnosti, dopadech záměru do chodu a života města.

V rámci DUET se město Plzeň dostane zdarma například k výstupům o hlukovém znečištění v Plzni a softwarovým nástrojům pro modelování a vizualizace (například dopravních intenzit a znečištění ovzduší). Vytvářené aplikace pro vizualizaci jsou v rámci projektu vytvářeny nad opensourcovými platformami (tj. levné a přenositelné do jiných měst).

 

Alfa verze aplikace projektu DUET

Digitální dvojče můžeme definovat také jako model města v reálném čase, který nám umožňuje modelovat různé situace (z oblasti dopravy, životního prostředí, urbanismu) a odpovědět nám na otázky, co se stane ve skutečném světě. Předpokladem pro správnou práci digitálního dvojčete jsou validní zdrojová data (3D model, dopravní model, data z různých senzorů apod.), jejich důkladné zpracování, správné algoritmy modelování a vytvoření vhodných vizualizací. Výstupy z vytvořených aplikací by se pak měly stát vhodnými podklady pro politickou reprezentaci města, měly by přinést zajímavé informace o řešených problémech a tím tak zlepšit rozhodování zúčastněných stran.

Více o projektu DUET se dozvíte na stránkách https://www.digitalurbantwins.com/ (stránky v anglickém jazyce).

Alfa verze mapové aplikace projektu DUET je umístěna na adrese: https://duet.virtualcitymap.de/plzen

 

Ocenění evropského projektu DUET

O prospěšnosti projektu hovoří ocenění získané na prestižním kongresu Smart City Expo World konaném v Barceloně 17. listopadu 2021. Duet byl oceněn jako nejlepší technický projekt a byl jediným mezinárodním projektem, který byl v rámci vyhlašování cen světového kongresu oceněn. Další finalisté z kategorie pocházeli z Kataru a Velké Británie.

 

Ukázka práce s digitálním dvojčetem města Plzně

 

  • Digitální dvojče města
  • Vizualizace toho co bude, může být
  • Inspirace k podnikání - vznik startupu

© 2018 Smart City Plzeň, design by Beneš & Michl