DUET

Žití

Plzeň bude mít svoje digitální dvojče, přesný 3D model přinese zlepšení do řady oblastí – ať už jde o krizové řízení, urbanismus nebo třeba turismus.

Projekt DUET (Digital Urban European Twins for smarter decison making) je druhým projektem SITMP z programu HORIZON2020. Program HORIZON2020 je prestižní program pro podporu výzkumu a inovací EU.

Jaký je cíl projektu:

DUET je zaměřen na vytvoření 3D modelu města a následné modelování stavů, které se ve městě mohou odehrávat:

  • krizové scénáře – predikce, protiopatření, modelování jejich účinnosti
  • či se již odehrávají – provozní stavy města jako jsou doprava, kvalita ovzduší, výstavba, urbanismus, BIM, atd.

Jaký je/bude výsledek projektu:

V rámci projektu DUET a vnitřního projektu SITMP (Digitální dvojče) dojde k vytvoření 3D modelu města Plzně z leteckých šikmých snímků (přesnost pixel/5cm vegetační/nevegetační období). Bude vytvořen objektový model budov verze LOD 2.3., který bude aktualizován 1x ročně.

V rámci tohoto 3D modelu (virtuální podoba města) pak budou modelovány záměry a digitální dvojče nám poskytne informace o efektivitě, reálnosti, dopadech záměru do chodu a života města.

Plánujeme zapojení komunity, která existuje v SIT Port, se snahou o vznik startupu.

 

Webové stránky projektu DUET

Video popisující Digitální dvojče (AJ)


Co je Digitální dvojče – článek v časopise AI

  • Digitální dvojče města
  • Vizualizace toho co bude, může být
  • Inspirace k podnikání - vznik startupu