Životní prostředí

Detekce kůrovce s využitím dronů

Detekce kůrovce před jeho prvním jarním rojením s využitím dronu, multispektráního senzoru a aplikace využívající AI.

Plzeň – analýza satelitních snímků

Zajímáme se o životní prostředí. Vlastníme analýzy satelitních dat města Plzně, které pracují s pohledem na teplotu, zeleň a vodu.