Životní prostředí

Sdílené koloběžky

Jaký je cíl projektu: Rozšířit možnost alternativních způsobů dopravy v Plzni Nabídnout občanům rychlou, ekonomicky výhodnou a ekologickou přepravu v centru města pomocí sdílených koloběžek

DUET

Projekt DUET (Digital Urban European Twins for smarter decison making) je druhým projektem SITMP z programu HORIZON2020. Program HORIZON2020 je prestižní program pro podporu výzkumu a inovací EU. Jaký je

Plzeň – analýza satelitních snímků

Ve spolupráci s World from Space s.r.o. jsme realizovali analýzu satelitních dat města Plzně. První analýza pracovala s pohledem na teplotu, zeleň, vodu. Druhá pak s kvalitou ovzduší za období

HYDROGEN HORIZON AUTOMOTIVE CHALLENGE – H2AC

Jaký je cíl projetu: Zajistit prostřednictvím Správy Informačních Technologií vybavení, licenci a prostory pro vznikající studentský tým SMART EDU PLZEŇ, který se zapojí do HYDROGEN HORIZON AUTOMOTIVE CHALLENGE (konstrukce, závody

Ekologický stroj na údržbu zeleně

Jaký je cíl projektu: Pořízení speciálního stroje, který bude ekologicky, pouze horkou párou, likvidovat plevel. Mimo vegetační období město zařízení využije na čištění mobiliáře, graffiti ze stěn městských budov i

Plzni To

Jaký je cíl projektu: Umožnit občanům města zasílat podněty k závadám na městském mobiliáři, nepořádku, skládkám, atd. Jaký je výsledek projektu: Mobilní aplikace (součást appky Plzeň – občan), nebo její