Životní prostředí

Evropský projekt URBREATH

Správa informačních technologií města Plzně vstoupila do dalšího projektu z programu Horizont Evropa. Do konce roku 2027 chce čerpat inspiraci od vybraných evropských měst a zavádět v Plzni přírodě blízká řešení s využitím chytrých technologií pro revitalizaci města s ohledem na změnu klimatu.

Plzeň je součástí evropského projektu Climaborough

Od roku 2023 se Plzeň účastní evropského projektu Climaborough, jehož cílem je otestovat v praxi inovativní a chytrá řešení v souvislosti s klimatickými změnami a jejich dopady na planetu Zemi.

Detekce kůrovce s využitím dronů

Detekce kůrovce před jeho prvním jarním rojením s využitím dronu, multispektráního senzoru a aplikace využívající AI.

Plzeň – analýza satelitních snímků

Zajímáme se o životní prostředí. Vlastníme analýzy satelitních dat města Plzně, které pracují s pohledem na teplotu, zeleň a vodu.


© 2018 Smart City Plzeň, design by Beneš & Michl