Vzdělávání

SIT Port, the port open to anyone.

SIT Port je přístavem pro všechny, kdo chtějí vyplout novým směrem. SIT Port, jako každý přístav, je kotel lidí různých příběhů, vizí a nápadů. Jsme místem, kde lze zakotvit a

Vybavenost základních škol

Jaký je cíl projektu: Zvýšit kvalitu a kvantitu vybavení ve městem zřizovaných základních školách. Jaký je výsledek projektu: všech 26 základních škol má zrekonstruované datové sítě (LAN) přibylo +9 nových

HYDROGEN HORIZON AUTOMOTIVE CHALLENGE – H2AC

Jaký je cíl projetu: Zajistit prostřednictvím Správy Informačních Technologií vybavení, licenci a prostory pro vznikající studentský tým SMART EDU PLZEŇ, který se zapojí do HYDROGEN HORIZON AUTOMOTIVE CHALLENGE (konstrukce, závody

Naše firmy – jak vybrat další školu

Jaký je cíl projektu: Cílem hry NAŠE FIRMY je poskytnout dětem v 8. a 9. třídě informace, které jim a rodičům pomohou při rozhodování o výběru dalšího stupně vzdělávání. V

Pilsen CUBE II

Jaký je cíl projektu: Podpořit zájem o technické vzdělávání, přivést více dětí, studentů k technice, vesmírnému programu. Jaký je výsledek projektu: Projekt studentského satelitu, kdy studenti formou soutěže navrhují experimenty,

Síť internetu věcí

Jaký je cíl projektu: Postavit a zprovoznit městskou síť IoT a využít ji pro: vzdělávání, výzkum, testování, projekty – síť jsme zdarma zpřístupnili studentům, školám, prostě všem kteří se chtějí

Centrum Robotiky

Jaký je cíl projektu: Přivést více dětí k technice a to formou volnočasového vzdělávání, kroužků, soutěží a projektů. Jaký je výsledek projektu: Projekt který běží od roku 2016 a zaměřuje