Vzdělávání

HYDROGEN HORIZON AUTOMOTIVE CHALLENGE – H2AC

Jaký je cíl projetu: Zajistit prostřednictvím Správy Informačních Technologií vybavení, licenci a prostory pro vznikající studentský tým SMART EDU PLZEŇ, který se zapojí do HYDROGEN HORIZON AUTOMOTIVE CHALLENGE (konstrukce, závody

Naše firmy – jak vybrat další školu

Jaký je cíl projektu: Cílem hry NAŠE FIRMY je poskytnout dětem v 8. a 9. třídě informace, které jim a rodičům pomohou při rozhodování o výběru dalšího stupně vzdělávání. V

Pilsen CUBE II

Jaký je cíl projektu: Podpořit zájem o technické vzdělávání, přivést více dětí, studentů k technice, vesmírnému programu. Jaký je výsledek projektu: Projekt studentského satelitu, kdy studenti formou soutěže navrhují experimenty,

Síť internetu věcí

Jaký je cíl projektu: Postavit a zprovoznit městskou síť IoT a využít ji pro: vzdělávání, výzkum, testování, projekty – síť jsme zdarma zpřístupnili studentům, školám, prostě všem kteří se chtějí

Smart Edu Plzeň

Jaký je cíl projektu: Zkvalitnit technické vzdělávání (volnočasové, povinné) v Plzni. Jaký je výsledek projektu: Zajišťujeme vybavení základních a mateřských škol, které město zřizuje, a to novou výukovou interaktivní technikou. S tím

Dronet – technologické centrum

Jaký je cíl projektu: Přivádět do Plzně inovativní firmy z oblasti dronů, robotiky, AI. Zapojovat studenty SŠ, VŠ do vývoje v oblastech bezpilotního leteckého průmyslu, umělé inteligence, robotiky. Inspirovat k

Centrum Robotiky

Jaký je cíl projektu: Přivést více dětí k technice a to formou volnočasového vzdělávání, kroužků, soutěží a projektů. Jaký je výsledek projektu: Projekt který běží od roku 2016 a zaměřuje