Vývoj senzorového dronu pro HZS

Žití

Vytvořili jsme senzorové jednotky nesené dronem, které dodávají veliteli zásahu důležité informace o škodlivých látkách, jejich koncentraci i šíření.

Jaký je cíl projektu:

Jednotky HZS potřebují při svém zásahu velmi rychle vědět proti čemu zasahují, v našem případě potřebují detekovat o jaké škodlivé látky jde, zjistit jejich koncentrace a šíření.

Rozsah projektu:
 • Vývoj senzorových jednotek pro detekci typu škodlivých látek, určení jejich koncentrací
  a směru šíření
 • Vývoj speciálního zařízení pro nesení a shoz senzorických jednotek z dronu
 • Řešení komunikační platformy pro přenos dat z senzorových jednotek
 • Řešení aplikační nadstavby pro řízení dronu, určení míst shozu a interpretaci zjištěných dat pro velitele zásahu
Řešitelé projektu:
 • Správa Informačních Technologií města Plzně, úsek drony SIT řeší zařízení na nesení a shoz senzorových jednotek, aplikační nadstavbu, letovou platformu (dron) a letové zkoušky
 • Západočeská univerzita Plzeň, fakulta elektrotechnická, katedra materiálů a technologií řeší senzorové jednotky a komunikační platformu

Jaký je výsledek projektu:

 • Vyvinuli a vyrobili jsme prototyp, který úspěšně prošel testovacími zkouškami
 • Dosažena úroveň TRL 6
 • Řešení je v této úrovni dostupné pro nasazení
 •  Řešení je možné v případě zájmu transferovat do výroby

video CZ 

video EN

V případě zájmu nás kontaktujte

 • Informace pro velitele zásahu
 • Efektivnější řešení zásahu
 • Větší bezpečnost hasičů při zásahu

Galerie


© 2018 Smart City Plzeň, design by Beneš & Michl