Vývoj senzorového dronu pro HZS

Žití

Vytvořili jsme senzorové jednotky nesené dronem, které dodávají veliteli zásahu důležité informace o škodlivých látkách, jejich koncentraci i šíření.

Jaký je cíl projektu:

Jednotky HZS potřebují při svém zásahu velmi rychle vědět proti čemu zasahují, v našem případě potřebují detekovat o jaké škodlivé látky jde, zjistit jejich koncentrace a šíření

  • Projekt řeší vývoj senzorových jednotek pro detekci škodlivých látek, určení jejich koncentrací
    a směru šíření
  • Projekt řeší vývoj speciálního zařízení pro nesení a shoz senzorických jednotek z dronu
  • Projekt řeší komunikační platformu pro přenos dat z senzorových jednotek
  • Projekt řeší aplikační nadstavbu pro řízení dronu, určení míst shozu a interpretaci zjištěných dat pro velitele zásahu

Jaký je výsledek projektu:

V rámci rámci spolupráce s ZČU jsme vyvinuli prototyp zařízení, který plní shora uvedené záměry. Jsou vyřešeny prototypově první dvě oblasti a dokončují se dvě poslední.

Více VIDEO

English version VIDEO

  • Informace pro velitele zásahu
  • Efektivnější řešení zásahu
  • Větší bezpečnost hasičů při zásahu

Galerie