SIT Port, přístav pro každého

Hospodářství

Skrze SIT Port pracujeme s komunitou technicky nadaných mladých lidí ve věku 16+. Podporujeme technické vzdělávání, rozšiřujeme komunitu talentů a pomáháme podnikavcům na cestě k vlastnímu businessu.

SIT Port je přístavem pro všechny, kdo chtějí vyplout novým směrem. SIT Port, jako každý přístav, je kotel lidí různých příběhů, vizí a nápadů. Jsme místem, kde lze zakotvit a naplánovat nové cesty, odkud vyplouvají velké i malé lodě za obchodními cíli ve světě nebo jen tak pro potěšení z plavby s přáteli. SIT Port je spojovatelem potřeb a řešení, je to port otevřený pro komunikaci in & out.

 

Jaký je cíl projektu:

Rozvíjíme talenty. Inspirujeme k podnikání. Pod ROZVOJEM TALENTU jsou činnosti spojené s vzděláváním učitelů na městských základních školách, vybavením škol (mimochodem máme jedno z nejlepších v ČR), zaváděním výuky robotiky (Masarykova ZŠ Plzeň), volnočasové vzdělávání (kroužky v Centrum robotiky) = to vše generuje více a lépe vzdělaných dětí se zájmem o technické obory. Pod INSPIRACÍ K PODNIKÁNÍ pak navazujeme s práci s komunitou 16+, kterou prostřednictvím projektů dále rozvíjíme (jako talenty) a přivádíme k zakládání technologických startupů (inspirujeme k podnikání).

 

Jaký je výsledek projektu:

Budujeme komunitu
Kolem SIT vzniká komunita, kde se potkávají profesionální mentoři, naši zaměstnanci, externisté ze škol a technických firem, nadšenci z neziskovek, kteří předávají zkušenosti z praxe dětem a studentům se zájmem o techniku. Vytvořili jsme platformu, která poskytuje prostor, vybavení i témata pro technické vzdělávání. Platformu, která produkuje více osobností se znalostmi pro budoucnost. Jako příklad dobré praxe nás uvádí publikace Open Book of Education, vydaná sdružením podporujícím zavádění technologií do vzdělá- vání a využívání nových výukových metod European Schoolnet.

Zachytáváme talenty
Pomáháme v Plzni udržet mladé lidi se zájmem o techniku a potenciálem pro práci s technologiemi. Klíčová je návaznost vzdělávání od školního věku a možnost růstu, kdy z kroužků pro děti, projektů pro studenty může postupně vyrůst celý startupový byznys. Snažíme se poskytovat zážitkové učení. Naším cílem je, aby nadaní lidé vyví- jeli opravdu užitečné věci (např. mobilní aplikace), nejen proto, že je to baví, ale i pro to, že s nimi uspějí v globálním měřítku.

Inspirujeme k podnikání
Skrze prostředí pro podnikatelský rozvoj chceme podpořit vznik inovativních firem, jejich přesun do Plzně a zamezovat odlivu perspektivních podnikatelů. Chceme přispět k renomé Plzně jako místa, kde se dobře podniká. V návaznosti na rozvoj talentů přibývají mladí lidé s nápady a elánem rozjet vlastní byznys, nebo se živit na volné noze. Podnikatelský potenciál dříme také v těch, kteří třeba nejsou jako zaměstnanci spokojení a plánují realizovat vlastní projekty.

Dáváme studentům Výzvy
Organizujeme celoroční soutěž pro studenty středních a vysokých škol. Formou projektů nabízíme studentům témata, která město Plzeň trápí. Studenti fungují jako řešitelé, Plzeň pak jako první zákazník (včetně schop- nosti financovat vývoj) a také jako první reference nového startupu.

Organizujeme Startup Weekend a Hackathony
Podporujeme podnikavost studentů středních a vysokých škol dalšími akcemi, na kterých v týmech vyvíjejí a prezentují své prototypy na základě rad a doporučení od mentorů ze světa byznysu. Jde o vcelku reálnou simulaci rozjezdu vlastního podnikání, včetně přípravy na globální trh a komunikace v angličtině. Hackathony jsou pak cílené na vývojáře a technicky laděné studenty, kteří řeší zadané úkoly za použití předem určených technologií.

 

Projekt realizuje Správa Informačních Technologií města Plzně.

 

  • Rozvíjíme talenty
  • Realizujeme reálné projekty
  • Inspirujeme k podnikání

Galerie


© 2018 Smart City Plzeň, design by Beneš & Michl