Projekty Smart City Plzeň

Eduroam

Jaký je cíl projektu: Zapojit městskou wifi síť (včetně wifi free) do sítě Eduroam. Jaký je výsledek projektu: Plzeň je členem sítě Eduroam, a to jako první město v ČR. Eduroam

Plzeň – analýza satelitních snímků

Ve spolupráci s World from Space s.r.o. jsme realizovali analýzu satelitních dat města Plzně. První analýza pracovala s pohledem na teplotu, zeleň, vodu. Druhá pak s kvalitou ovzduší za období

HYDROGEN HORIZON AUTOMOTIVE CHALLENGE – H2AC

Jaký je cíl projetu: Zajistit prostřednictvím Správy Informačních Technologií vybavení, licenci a prostory pro vznikající studentský tým SMART EDU PLZEŇ, který se zapojí do HYDROGEN HORIZON AUTOMOTIVE CHALLENGE (konstrukce, závody

Moje PMDP

Jaký je cíl projetu: Vytvořit mobilní aplikaci pro iOS, Android, která cestujícím poskytne informace pro výběr vhodného spojení v rámci MHD. Jaký je výsledek projektu: Aplikace umí vyhledávat odjezdy ze

Ekologický stroj na údržbu zeleně

Jaký je cíl projektu: Pořízení speciálního stroje, který bude ekologicky, pouze horkou párou, likvidovat plevel. Mimo vegetační období město zařízení využije na čištění mobiliáře, graffiti ze stěn městských budov i

Stadionová WiFi FC Viktoria Plzeň

Jaký je cíl projektu: Poskytnout občanům města Plzně, jeho návštěvníkům internetovou konektivitu na městském fotbalovém stadionu, a to včetně mobilní aplikace (novinky z FC Viktoria, zápasové informace, navigace na stadionu,

Bezpečnost dětí – opatření na ZŠ

Jaký je cíl projektu: Zvýšení bezpečnosti v procesu vyzvedávání dětí ze školních družin. Jaký je výsledek projektu: V posledních letech se jednoznačně mění pohled na bezpečnost ve školách. Doba, ve

TutaPlzeň

Jaký je cíl projektu: Poskytnout zajímavá a důležitá data/informace o kvalitě života ve městě Plzni na jednom místě. Jaký je výsledek projektu: Spustili jsme webové stránky, na kterých občané, návštěvníci,

Elektronické vyřízení povolení pro předzahrádku

Jaký je cíl projektu: Zjednodušit proces žádosti o předzahrádku (restaurace, kavárny atd.). Jaký je výsledek projektu: Město Plzeň spouští novinku, která usnadní podnikatelům získání povolení pro restaurační předzahrádku. Až doposud se

Tichá linka

Jaký je cíl projektu: Důstojné vyřizování věcí na úřadě pro sluchově postižené občany. Jaký je výsledek projektu: Správa Informačních Technologií města Plzně spouští novou službu, jež na úřadě zajistí bezproblémovou

Naše firmy – jak vybrat další školu

Jaký je cíl projektu: Cílem hry NAŠE FIRMY je poskytnout dětem v 8. a 9. třídě informace, které jim a rodičům pomohou při rozhodování o výběru dalšího stupně vzdělávání. V

Pilsen CUBE II

Jaký je cíl projektu: Podpořit zájem o technické vzdělávání, přivést více dětí, studentů k technice, vesmírnému programu. Jaký je výsledek projektu: Studenti navrhovaly vesmírné experimenty, které by chtěli osadit na