VR ve výuce na plzeňských školách

Lidé

Exkurze do vesmíru, nebezpečný pokus v chemii. Školáky v Plzni bude vzdělávat virtuální realita.

Exkurze do vesmíru nebo nebezpečný pokus v hodině chemie. To jsou jedny z mnoha příkladů využití virtuální reality, která míří v pilotním projektu na plzeňské základní školy, konkrétně na Boleveckou základní školu a 14. základní školu v Doubravce. Město Plzeň tímto projektem chce žákům zprostředkovat nevšední zážitky a ozvláštnit výuku tak, aby si školáci osvojili vědomosti hravou formou. Pokud se projekt, na kterém odborníci pracovali bezmála rok, osvědčí, radnice počítá s jeho rozšířením i na další městské základní školy.

 

Jaký je cíl projektu:

 • Zapojit VR do  procesu výuky na ZŠ.
 • Vytvořit, otestovat, odladit sadu pokusů z oblasti chemie pro využití na ZŠ.
 • Zajistit technickou a pedagogickou podporu pro učitele, kteří budou VR na městských školách využívat.
 • Vyjednat licenční podmínky pro využití VR na městem zřizovaných ZŠ.

 

Jaký je výsledek projektu:

 • Po roce vývoje, testování, ladění, byla VR nasazena do pilotního testování na Bolevecké, 14. a 25. základní škole v Plzni.
 • Dotčené školy byly vybaveny ze zdrojů města potřebnou technikou (15 ks VR brýlí Oculus 2 na školu, výukové programy, metodické listy, apod.)
 • Se společností CIE Group (doddavatel řešení) byla uzavřena licenční smlouva, která umožňuje využívat všechny dostupné výukové programy/esperimenty na všech základních a středních školách v Plzeňském kraji zdarma.
 • Je připraven plán dalšího rozvoje pro rok 2022/23 (další výukové programy/experimenty, zapojení dalších škol)
 • Centrum robotiky poskytuje potřebnou pedagogickou a technickou podporu učitelům, kteří VR ve výuce využijí. Zároveň popularizuje využití VR pro další školy, včetně zapojení VR do volnočasového vzdělávání.

Na projektu město Plzeň spolupracuje se společností CIE Group, která je evropskou jedničkou ve tvorbě aplikací ve virtuální realitě v oblasti zdravotnictví a tréninku ve virtuální realitě v oblastech s vysokou mírou odbornosti.

Město Plzeň je první v Evropě, které implementovalo virtuální realitu jako standardní pomůcku do výuky na základních školách.

 • VR ve výuce
 • moderní výuka
 • průkopníci v Evropě

Galerie


© 2018 Smart City Plzeň, design by Beneš & Michl