Plzeňské podnikatelské vouchery

Hospodářství

Plzeňské podnikatelské vouchery jsou tu pro businessmany, kteří chtějí svoji firmu posunout o krok kupředu. Dejte se dohromady s výzkumníky a inovujte! Město vám pomůže s uhrazením jejich služeb.

Rozvoj podnikatelského prostředí a zvýšení konkurenceschopnosti firem, takový je cíl programu s názvem Plzeňské podnikatelské vouchery. Smyslem výzvy je propojit inovativní společnosti podnikající v Plzeňské aglomeraci s výzkumnými organizacemi tak, aby podnikatelé mohli využít služeb výzkumníků ke zvýšení svého inovačního potenciálu, tedy dostali se k takovým řešením, která přesahují jejich možnosti. Město program vypisuje skrze své Podnikatelské a inovační centrum BIC Plzeň.

Požádat o dotaci mohou inovativní podniky působící v oblasti Plzeňské aglomerace – ta čítá přes stovku obcí na území Plzeňského kraje. Firmy přitom mohou získat nejrůznější služby. Jde například o testování, rozbory, diagnostiku, analýzy, návrhy systémů, konstrukčních řešení, vývoj softwaru, nejrůznější návrhy optimalizace procesů a podobně. Malé a střední podniky mohou využít dotaci v maximální výši 75 % ze způsobilých výdajů, u velkých podniků je to 40 %. V obou případech platí, že výše poskytnuté podpory nesmí přesáhnout částku 150 tisíc korun.

Více informací naleznou zájemci na webových stránkách www.bic.cz.

  • inovace
  • konkurenceschopnost
  • prosperita

© 2018 Smart City Plzeň, design by Beneš & Michl