Naše pracovní skupiny

Město Plzeň si zvolilo trochu jinou cestu zavádění smart řešení do praxe. Nenechali jsme si vytvořit strategii někým „zvenčí“ – bez znalosti západočeské metropole. Vzniklo šest pracovních skupin zaměřených na klíčové oblasti života ve městě. V těchto skupinách pracují na vymýšlení a zavádění projektů do praxe lidé, kteří město znají a mají chuť ho měnit k lepšímu, protože jim na Plzni záleží.

skupina Mobilita

Uděláme z Plzně evropský příklad města s dopravou bezpečnou, efektivní, atraktivní a ekologickou.

skupina Bezpečnost

Chceme zvýšit bezpečnost i pocit bezpečí našich občanů a současně také návštěvníků města Plzně.

skupina Podpora podnikání

Posílíme pozici Plzně jako součásti ekonomického pásma hedvábné stezky, podpoříme start upy.

skupina Životní prostředí

Chceme v Plzni zkvalitnit životní prostředí a také zvýšit připravenost našeho města na změny klimatu.

skupina Veřejnost

Budeme usilovat o zapojení veřejnosti do projektů, chceme, aby město reagovalo na potřeby občanů.

skupina IT

Zjednodušíme vyřizování na úřadu, otevřeme data, zkvalitníme vzdělávání, podpoříme rozvoj kybernetiky.

Analýzy

Anylyzujeme potřeby občanů, návštěvníků, ale také podnikatelů. Porovnáváme se s ostatními městy.

Strategie

Ze znalosti potřeb občanů, návštěvníků a podnikatelů vytváříme strategii Smart City města Plzně.

Implementace

Strategii naplňujeme realizací dílčích projektů v jednotlivých oblastech, které jsou zahrnuty konceptu do Smart City.

Koncept Smart City Plzeň

Jde o soubor chytrých a moderních řešení, s jejichž pomocí se snaží město Plzeň zpříjemňovat a zlepšovat život svých občanů, ale i návštěvníků. Některé „vychytávky“ již fungují, jiné jsou zaváděny do praxe, na dalších pracují jednotlivé skupiny.