Free WiFi

Žití

Plzeňanům a turistům je zdarma k dispozici wifi konektivita. Připojení je možné v relaxačních zónách, na úřadech nebo třeba sportovištích.

Jaký je cíl projektu:

Poskytnout občanům, návštěvníků free wifi konektivitu v relaxačních zónách města, na přepážkách úřadů, městských sportovištích

Jaký je výsledek projektu:

Občan, návštěvník má k dispozici zdarma wifi konektivitu. Free wifi Plzeň je dostupná v městských parcích, na přepážkách úřadů, na městských sportovištích.

Při realizaci jsme využili již existující městskou optickou síť, jako Hot Spoty pak městské budovy. Realizace služby a její poskytnutí bylo spojeno s minimálními náklady.

Pokrytí města free WiFi

Projekt realizuje Správa Informačních Technologií města Plzně.

Logo free WiFi:

  • free WIFI pro občany a turisty
  • SÍť stále rozšiřujeme
  • Kvalitní konektivita

© 2018 Smart City Plzeň, design by Beneš & Michl