Bezpečnost dětí – opatření na ZŠ

Žití

Vylepšili jsme systém vyzvedávání dětí v družinách – díky čtečce čipových karet svázané se jménem a speciální aplikaci je celý proces bezpečnější a přehlednější.

Jaký je cíl projektu:

Zvýšení bezpečnosti v procesu vyzvedávání dětí ze školních družin.

Jaký je výsledek projektu:

V posledních letech se jednoznačně mění pohled na bezpečnost ve školách. Doba, ve které žijeme a incidenty, jejichž počet bohužel obecně roste, si žádají naší ostražitost a maximální snahu o snížení rizik. Tento systém je dalším krokem k většímu pocitu bezpečí rodičů, ředitelů škol a pedagogů.

Nový systém se skládá ze čtečky čipových karet s monitorem umístěné před vchodem do budovy a aplikace, která zobrazuje potřebné údaje.

Každý, kdo bude chtít dítě vyzvednout, ať už jsou to rodiče, prarodiče nebo sourozenci, dostane čipovou kartu, jež je svázaná se jménem. Po jejím přiložení u vchodu do budovy se dotyčnému zobrazí, kde se dítě nachází, například v jaké učebně, na školních pozemcích, jídelně atd. V tu samou chvíli vychovatelka, která má dítě na starost, dostane na mobil upozornění, kdo a pro koho přišel. Podle věku dítěte jej pak doprovodí ke vchodu a předá rodičům, popřípadě vypraví dítě k odchodu.

Systém už funguje třeba na 26. základní škole v Plzni. Podle ředitelky Evy Švolbové se jednoznačně osvědčil.

„Hodnotím jej na výbornou, a to z několika hledisek. Rodiče mají přehled o dítěti – například pokud jde o jídelnu, do které u nás žáci docházejí mimo objekt školy, po přiložení čipu a zobrazení jídelny jako místa pobytu dítěte, je jim jasné, že mu příchod bude chvíli trvat a v klidu tak počkají, neshánějí se po něm a nemusí to dělat ani personál. Na druhou stranu vychovatelky po přiložení čipu okamžitě ví, kdo čeká u dveří a koho vyzvedává, což je obrovská pomoc a praktický nástroj z hlediska přehledu o dětech, docházky a bezpečnosti obecně.“

 

ČT – Události v regionech spustit reportáž

Projekt realizuje Správa Informačních Technologií města Plzně.

  • Větší bezpečnost.
  • Rychlejší vyzvedávání.
  • Spokojení rodiče.

Galerie


© 2018 Smart City Plzeň, design by Beneš & Michl