Web města Plzně

Správa

Oficiální web Plzně je důležitým komunikačním kanálem mezi občany a městem. Vytváříme pro vás přehledné stránky, které informují a pomáhají při řešení životních situací.

Web města je jeden z důležitých komunikačních kanálů mezi občany a městem. Schopnost informovat, poskytovat informace, pomáhat při řešení životních situcí, to jsou klíčové vlastnosti webu.

Jaký je cíl projektu:

Ve srovnání s původním webem poskytnout srozumitelnějším, intuitivnějším způsobem informace pro občany města, které potřebují pro svůj život v našem městě, pro komunikaci s úřadem, pro řešení tzv. životních situací.

Jaký je výsledek projektu:

 • proveden redesign webu (šířka webu, grafické prvky, atd.)
 • na úvodní stránku umístěna nejčastější řešení životních situací (vyřizování na úřadu)
 • do hlavní navigační lišty byly nově umístěny oblasti, které byly dříve „utopeny“ v obsahu, jde o:
  • dopravu
  • vzdělávání
  • sociální služby
  • podnikání
 • byl proveden audit obsahu, byly odstraněny nerelevantní (časově neplatné) informace

Projekt bude pokračovat takzvaným Elektronickým Portálem Občana, kde v první etapě provedeme zásadní restrukturalizaci tzv. životních situací (zásadně zjednodušená struktura, srozumitelnost pro občana, který nezná tzv. úřední pojmy, provázanost na interaktivní formuláře, povýšení systému objednání se na úřad o anotace, aby bylo možné trávit čas zbývající do přijetí na přepážce i mimo úřad.)

Projekt realizuje Správa Informačních Technologií města Plzně.

 • Lépe strukturované informace
 • Snazší vyhledávání
 • Hezčí design :-)

© 2018 Smart City Plzeň, design by Beneš & Michl