Tichá linka

Správa

Díky Tiché lince si lidé se sluchovým postižením mohou na úřadě důstojně vyřídit vše, co potřebují.

Jaký je cíl projektu:

Důstojné vyřizování věcí na úřadě pro sluchově postižené občany.

Jaký je výsledek projektu:

Správa Informačních Technologií města Plzně spouští novou službu, jež na úřadě zajistí bezproblémovou komunikaci lidem se sluchovým postižením. Na přepážky jednotlivých úředních budov přibyly tablety s online tlumočníky, jejichž prostřednictvím se pracovníci magistrátu a sluchově postižení občané snadno dorozumí.

Objednat se na úřední jednání s pomocí online tlumočníka je velmi jednoduché. Na webových stránkách jednotlivých pracovišť bude uveřejněný e-mailový kontakt na odpovědného pracovníka. Tomu stačí poslat zprávu s požadavkem na objednání, úředník ověří dostupnost online tlumočení na daný den a hodinu a pošle potvrzení termínu, případně se s klientem domluví na jiné datum. Samotná komunikace na přepážce je pak realizována prostřednictví tabletu a videohovoru s online tlumočníkem.

Online tlumočení je realizováno skrze projekt Tiché linky, centra online komunikace pro osoby se sluchovým postižením. Služba je pro zájemce zcela zdarma.

Více informací o projektu se zájemci mohou dozvědět na webových stránkách www.tichalinka.cz. Odkaz na službu bude kromě jednotlivých pracovišť umístěn také na oficiálních stránkách města www.plzen.eu.

Projekt realizuje Správa Informačních Technologií města Plzně.

  • Sluchově postižení si vyřídí věci na úřadu
  • Online tlumočení do znakové řeši
  • Otevřený úřad

Galerie


© 2018 Smart City Plzeň, design by Beneš & Michl