Elektronický Portál Občana EPO

Správa

Elektronický portál občana je nástroj, který umožňuje elektronické podání na úřadě – tedy zjednodušuje občanům vyřizování úředních záležitostí.

Jaký je cíl projektu:

  • Zjednodušit občanům „vyřizování věcí“ na úřadu.

Jaký je výsledek projektu:

  • Vyřízení úředních záležitostí je nyní pro Plzeňany ještě snazší, a to díky nové verzi Elektronického portálu občana (EPO).
  • Lidé na něm ve srozumitelné formě naleznou informace, jež potřebují při komunikaci s úřadem.
  • Je zde zjednodušený popis dvou stovek životních situací, v nichž se lidé mohou ocitnout a potřebují je s úřady řešit.
  • Je aktivováno ověření prostřednictvím eIdentity. Tím se výrazně zvýší počet lidí, kteří skrze EPO získají přístup k elektronickému podání a dostanou možnost vyřídit podstatnou část formalit z pohodlí domova.
  • Na portále občana je nasazena technologie Chatbota.

 

Elektronický Portál Občana (EPO)

zjednodušuje občanům a podnikatelům, řešení tzv. životních situací, kterých je v Plzni témeř dvě stě.

Úvodní stránka portálu nabízí rychlý přístup k nejčastěji vyhledávaným situacím, mezi které dlouhodobě patří vydání řidičského průkazu, vydání občanského průkazu a žádost o zápis vozidla do registru silničních vozidel.

Dále úvodní stránka obsahuje rozcestník kategorií životních situací, tedy například Doklady, Doprava, Rodina, Bydlení, Sociální oblast či Životní prostředí. Stránky jednotlivých kategorií jsou dále rozdělené na tematické oblasti, například u rodiny jsou to oblasti narození, úmrtí, změna jména, matriční doklady, manželství, registrované partnerství a evidence obyvatel.

Oblasti už obsahují konkrétní životní situace, ve kterých uživatel najde informace, jak při vyřízení postupovat a jaké konkrétní doklady i další listiny je nutné doložit.

Příslušné formuláře uživatel najde u situace v boxu Formuláře ke stažení, nebo pod záložkou Formuláře v horní liště portálu.

V nejbližší době dojde na Elektronickém portálu občana k další výrazné změně, a to v oblasti elektronického podání. Původní aplikace pro elektronické podání vyžadovala instalaci speciálního softwaru – to ale byl pro řadu lidí problém, část z nich se obávala, že jde o vir a další skupina nemohla daný software instalovat, například z důvodu zákazu instalace programů na firemních počítačích. Tato omezení způsobila, že elektronické podání využíval menší počet klientů.

Nyní ale díky legislativním změnám dochází ke zpřístupnění služby Elektronického portálu občana široké skupině uživatelů. S využitím státem poskytovaného Portálu národního bodu, takzvané eIdentity, bude jednodušší získat vzdálený přístup ke stavu konta plátce, v dalším období by pak tato eIdentita měla usnadnit proces online podání elektronických formulářů občana na úřad.

  • Vyřizování věcí na úřadě online
  • Objednání se na čas
  • Úspora času občanů

© 2018 Smart City Plzeň, design by Beneš & Michl