Elektronický Portál Občana EPO

Správa

Elektronický portál občana je nástroj, který umožňuje elektronické podání na úřadě – tedy zjednodušuje občanům vyřizování úředních záležitostí.

Jaký je cíl projektu:

Zjednodušit občanům „vyřizování věcí“ na úřadu.

Jaký je výsledek projektu:

EPO (Elektronický Portál Občana) je nástroj, který umožňuje elektronické podání na úřadě. Cílem je snížit zatížení občana návštěvami na úřadě a umožnit řešení životních situací (vyřizování věcí na úřadu) elektronicky, online, bez nutnosti fyzické návštěvy.

web města – srozumitelný popis jak, kde, kdy vyřídím na úřadě, co potřebuji

formuláře, podání přes  EPO. Zde si klient již dnes může:

 • Předvyplnit a vytisknout formulář pro elektronické podání
 • Učinit elektronické podání datovou schránkou, nebo ověřeným elektronickým podpisem (na úřad nemusí)
 • Provést registraci, následuje ověření na úřadě
 • S ověřením má online přístup k šesti agendám (poplatek ze psů; za odpad; z ubytovací kapacity; za užívání veřejného prostranství; nájem pozemků, nájem bytů a nebytových prostor)
 • v neposlední řadě došlo ke konsolidaci formulářů přes celé město a neliší se tak obvod od obvodu atd.

objednání se na přepážku k úředníkovi pomocí online formuláře www.uradbezcekani.cz (jsou zde dostupné informace o vytíženosti přepážek = víte, kdy se tvoří fronty)

Plánovaný rozvoj:

 • Rozšíření portálu o přijetí online (pravidelné) platby, inkasa
 • Modul notifikace ohledně aktualizací (vytvoření nového předpisu, blížící se splatnost předpisu, upomínka o nezaplacení ve lhůtě)
 • Doplnění nových agend na portálu (agendy městských organizací, daňového úřadu), jedno místo přístupu, rozsáhlá integrace agend
 • Propojení v současnosti stand-alone portálů městských organizací
 • Rozšíření autentizačních metod na portálu (integrace na systém ISDS)
 • Rozšíření míst k provedení identifikace občana (městské obvody)
 • Provázání el. formuláře s mapovým podkladem (žádosti spojené s definováním místa)

Projekt realizuje Správa Informačních Technologií města Plzně.

 • Vyřizování věcí na úřadě online
 • Objednání se na čas
 • Úspora času občanů