Inteligentní zastávky

Mobilita

Inteligentní zastávky zobrazují cestujícím aktuální informace spojené s dopravou, a to v textové i zvukové podobě.

Jaký je cíl projektu:

Poskytnout cestujícím v MHD aktuální informace spojené s dopravou.

Jaký je výsledek projektu:

Inteligentní zastávka je elektronický informační systém, který poskytuje cestujícím na zastávce aktuální textové a zvukové informace o dopravě. Elektronické informační panely na zastávkách jsou řešeny formou velkoformátové oboustranné LED matice, která zajišťuje čitelnost po celé délce nástupiště. Panely jsou napojeny na Dynamický dispečink Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP) pomocí rádiové sítě a na základě polohy a zpoždění vozidla na trase informují cestující o předpokládaném času odjezdu daného spoje. Panely zobrazují čísla linek, směr, čas do skutečného odjezdu nejbližších spojů a dále také textové zprávy z dispečinku informující o změnách provozu. Pro různé provozní situace je možné připravit scénáře obrazových sekvencí (scénářů), různé kombinace textových hlášení a informací o nejbližších spojích. V případě nepravidelností v dopravě mohou dispečeři na panely posílat zprávy cestujícím a informovat je tak o délce zpoždění nebo odklonové trase. Důraz je kladen i na akustické vybavení pro slabozraké a nevidomé. Akustický systém bude možné využít i pro hlášení v případě závažných situací nebo ohrožení bezpečnosti cestujících.

Během standardního provozu je systém plně automatizován a řízen serverem Dynamického dispečinku PMDP.

V současnosti je v provozu 20 elektronických informačních panelů na osmi významných zastávkách MHD, resp. přestupních uzlech.

• Mrakodrap
• U Práce
• Palackého náměstí
• Bazén Slovany
• Zoologická zahrada
• Pod Záhorskem
• Sady Pětatřicátníků
• Hlavní nádraží

Pracuje se na doplnění panelů na vybrané významné přestupní uzly (Borská Pole, Slovany). V přípravě je instalace zmenšených verzí těchto panelů na méně významné zastávky, a sice ve formě elektronických zastávkových označníků, které sdružují zastávkový sloupek s jízdními řády a samostatný elektronický panel do jednoho celku.

 

  • Aktuální informace k MHD
  • Cestující vidí časy příjezdu vozidel MHD do zastávky
  • Cestující má informace k přestupům

© 2018 Smart City Plzeň, design by Beneš & Michl