Dynamický dispečink

Mobilita

Chceme efektivně řídit městskou hromadnou dopravu – dynamický dispečink nám přináší nezbytné informace a zdroje.

Jaký je cíl projektu:

Zajištění nezbytných informací z veřejné dopravy a souvisejícíh zdrojů. Jejich vyhodnocování a interpretace pro dynamické řízení městské veřejné dopravy. Poskytování online informací pro cestující o aktuálním stavu MHD.

Jaký je přínos projektu:

Dynamický dispečink představuje dispečerský systém pro sledování, řízení a vyhodnocování veřejné dopravy a ostatních prostředků Plzeňských městských dopravních podniků. Do provozu byl uveden v roce 2010. Od této doby PMDP postupně uvádí do života stále nové cesty, jak se cestující MHD v Plzni mohou o aktuální dopravní situaci dozvědět. Informace z dynamického dispečinku jsou automaticky zveřejňované na webu dopravních podniků, Facebooku a Twitteru, počítá s nimi vyhledávání odjezdů a spojení na webu i v mobilní aplikaci a promítají se také do časů odjezdů na digitálních panelech, tzv. inteligentních zastávkách.

Dynamický dispečink zvyšuje akceschopnost řídícího personálu při náhlých situacích, ať už jsou to dopravní kolony, nehody, uzavírky nebo živelné pohromy. Díky tomu se daří předcházet delším výpadkům nabídky dopravního spojení a zkracovat délku nepravidelností v dopravě. Přesná a spolehlivá veřejná doprava vytváří kvalitnější nabídku a tím může předcházet zahlcování města individuální dopravou a s tím spojeného snižování dopravní propustnosti.

Pracoviště Dynamického dispečinku je vybaveno pro nepřetržitý provoz sedm dní v týdnu, čtyřiadvacet hodin denně. Na zobrazovací stěně a pracovních stanicích sledují dispečeři v reálném čase GPS polohy vozidel, mají přehled o odchylkách od jízdního řádu a další informace o vozidlech. Kromě možnosti přímé hlasové komunikace s vozidly a cestujícími mají možnost odesílat na vozy textové zprávy, na dálku měnit informace na světelných panelech ve vozech apod. Pro přenosy dat byla vybudována rádiová síť nezávislá na provozu a výpadcích veřejné sítě.

Vozidla byla díky tomuto projektu vybavena novými palubními počítači, radiostanicemi a dalšími prvky. Řidiči ovládají palubní počítač pomocí dotykového terminálu, na kterém vidí jízdní řád, aktuální časovou odchylku nebo zprávy z dispečinku.

zdroj foto č.1 ČTK , č.2. PMDP, č.3 J.Šlehofer plzensketramvaje.cz

  • Dynamické řízení dopravy
  • Online informace pro cestující
  • Kvalitnějsí MHD

Galerie


© 2018 Smart City Plzeň, design by Beneš & Michl