Jaký je cíl projektu:

Poskytnou zajímavá a důležitá data/informace o kvalitě života ve městě Plzni na jednom místě.

Jaký je výsledek projektu:

Spustili jsme webové stránky na kterých občané, návštěvníci, podnikatelé, mohou najít v srozumitelné, grafické podobě informace o tom jak se v Plzni žije. Najdete zde:

  • informace (50 ukazatelů) porovnávající město Plzeň s ostatními krajskými městy v ČR
  • informace o výkonnosti úřadu, vytíženosti přepážek (občanské průkazy, pasy, agenda řidičů), dobách vyřízení, čekacích dobách, atd.
  • informace z MHD, obsazenost parkovacích domů

Plánujeme zapojení dalších městských firem Vodárna Plzeň, Plzeňská teplárenská, Čistá Plzeň v rámci zpřístupnění vizualizovaných dat.

Vše najdete na www.tutaplzen.cz

Projekt realizuje Správa Informačních Technologií města Plzně

  • Informace o kvalitě života v Plzni.
  • Porovnání Plzně s ostatními krajskými městy.
  • Vše ve vizualizované podobě.

Galerie