Ve spolupráci s World from Space s.r.o. jsme realizovali analýzu satelitních dat města Plzně. Jde o pilotní projekt, ve kterém jsme si chtěli ověřit, jaká data a s jakou vypovídající hodnotou získáme. Analýza vyšla město na 40 tis. Kč a výstupy jsou opravdu zajímavé.

 

Je jasně vidět:

 • vliv průmyslových zón na zvýšení teploty
 • vliv vody, zeleně, lesů na její snižování
 • „snižování  objemu“ zeleně v letních měsících, tam kde není závlaha
 • změna zemědělských ploch (vlhkost, snižování teploty do doby před sklizní, vývoj po sklizních)
 • podíl zástavby, zeleně, vodních ploch,..

 

Projekt bude mít pokračování, doplníme o:

 • data/analýzy za období 2015-18 (uvidíme vývoj v čase) SPLNĚNO (níže ke stažení – Studie sucha 2015-18, mapové podklady + opendata)
 • budeme data pravidelně aktualizovat (neskončíme u jednorázové analýzy)
 • vytvoříme interaktivní prezentaci pro web  (zde si pak budete moci prohlížet mapy, vývoj v čase,…) SPLNĚNO otevřít web
 • doplníme o analýzy kvality vody a ovzduší

 

Ke stažení:

Pilotní projekt Satelitní monitoring Plzeň 2018 – Shrnutí poznatků (PDF, 27 MB)
Mapové výstupy (ZIP, 94 MB)
Studie Sucha 2015 – 2018 (PDF, 63 MB)
Mapové podklady (ZIP, 54 MB)
Open data:
Vegetace (ZIP, 336 MB)
Vlhkost (ZIP, 106 MB
Teplota (ZIP, 31 MB)

 

Projekt realizuje Správa Informačních Technologií města Plzně

 

 • zajímá nás stav v Plzni
 • budeme monitorovat vývoj v čase
 • budeme publikovat jako open data

Galerie