Ve spolupráci s World from Space s.r.o. jsme realizovali analýzu satelitních dat města Plzně. První analýza pracovala s pohledem na teplotu, zeleň, vodu. Druhá pak s kvalitou ovzduší za období 1-6/2019.

 

Hlavní zjištění:

  • vliv průmyslových zón na zvýšení teploty
  • vliv vody, zeleně, lesů na její snižování
  • snižování  objemu zeleně v letních měsících, tam kde není závlaha
  • změna zemědělských ploch (vlhkost, snižování teploty do doby před sklizní, vývoj po sklizních)
  • Nejvíc znečišťující látkou v ovzduší je NO2
  • Relativní stav ovzduší je v Plzni dobrý

 

Interaktivní prezentace satelitních snímků: otevřít web

 

Data ke stažení:

Satelitní analýza plzeňského ovzduší (PDF, 28 MB)
Mapové_výstupy (ZIP, 30 MB)
Datové soubory (ZIP, 1 MB)
 
Pilotní projekt Satelitní monitoring Plzeň 2018 – Shrnutí poznatků (PDF, 27 MB)
Mapové výstupy (ZIP, 94 MB)
Studie Sucha 2015 – 2018 (PDF, 63 MB)
Mapové podklady (ZIP, 54 MB)
Open data:
Vegetace (ZIP, 336 MB)
Vlhkost (ZIP, 106 MB
Teplota (ZIP, 31 MB)

Satelitní analýza plzeňského ovzduší 1-6/2019

 

Projekt realizuje Správa Informačních Technologií města Plzně

 

  • zajímá nás stav v Plzni
  • budeme monitorovat vývoj v čase
  • budeme publikovat jako open data

Galerie