Všechny ZŠ mají nové datové sítě

Lidé

Tyto prázdniny Správa Informačních Technologií města Plzně (SIT), dokončí poslední várku rekonstrukcí datových rozvodů/sítí na městem zřizovaných základních školách. Od nového školního roku 2019/20, tak budeme mít všechny městské ZŠ vybavené kvalitními sítěmi napojenými na městkou metropolitní optickou síť.

Základním školám to přináší možnost zkvalitňování a rozšiřování výuky (jazyky, techniky, přírodní vědy, atd.) oproti stavu, kdy byly sítě poddimenzované a byly tak „úzkým hrdlem“ mezi žákem/počítačem a daty/programy v cloudu (jako jedno z mála měst máme centrálně řešené úložiště programů a dat).

Dokončení tohoto projektu tak utvrzuje pozici Plzně jako města s nejkvalitnější technickou (ICT) infrastrukturou a v České republice.


© 2018 Smart City Plzeň, design by Beneš & Michl