V Plzni se budou přednostně testovat 5G technologie

Žití

Plzeň se umístila v první pětici v soutěži chytrých měst, v nichž se budou přednostně testovat 5G technologie a jejich aplikace. 5G sítě znamenají pátou generaci bezdrátové telekomunikace. Jde o sítě, které ve všech ohledech překonávají současný 4G standard. Jsou výkonnější, rychlejší a úspornější. V praxi to jednoduše znamená přenos většího množství mobilních dat za kratší dobu.

5G síť Plzeň plánuje využít hned v několika oblastech. Jedná se například o optimalizaci dopravy, v tomto ohledu umožní 5G síť získávat real time data z provozu na plzeňských komunikacích, vyhodnocovat je a v reálném čase vylepšovat dopravní situaci ve městě. Do oblasti bezpečnosti se promítne tato technologie například skrze bezpilotní letouny. Plzeňští dronaři se jako první v České republice stali součástí integrovaného záchranného systému, díky 5G síti bude možné do krizových štábů hasičů, policistů nebo záchranářů přenášet obraz z dronu v reálném čase, což poskytne veliteli zásahu klíčové informace důležité pro strategii zásahu. Rozhodně je zde také spojitost s chytrým dispečinkem, který město začíná budovat. Jedná se o projekt, jehož cílem je řízení provozu/chodu města, schopnost reakce na krizové události a jejich efektivní zvládání. 5G síť v tomto případě umožní získat potřebnou konektivitu pro řízení dílčích systémů a přenášet tzv. big data. Například velitel zásahu by v případě požáru mohl mít k dispozici 3D model budovy, což by v konečném důsledku vedlo k lepší orientaci, efektivnějšímu rozhodování, ochraně lidských životů a snížení škod na majetku.   Možnosti využití této moderní technologie jsou samozřejmě ještě mnohem širší, ať už jde o oblast kultury, sociálních služeb, free Wifi konektivity atd.

Města, která vyhrála soutěž 5G, mimo jiné získají experimentální rádiové kmitočty zadarmo (snížený poplatek za experimentální frekvenci bude platit smluvní operátor), podporu na posílení pracovního týmu, odborné konzultace, budou jim uhrazeny náklady na analytické a další související aktivity a také právo používat označení „Smart 5G město“.

5G_soutěž měst, kterou uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR), se konala letos vůbec poprvé. Přihlásilo se do ní 58 samospráv s projekty na testování 5G technologií v různých oblastech, přičemž návrhy hodnotila porota složená ze zástupců MPO a MMR, Českého telekomunikačního úřadu, Asociace provozovatelů mobilních sítí, Svazu měst a obcí ČR, Českého vysokého učení technického a Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky.


© 2018 Smart City Plzeň, design by Beneš & Michl