Spuštění aplikace Klikací rozpočet

Správa

Transparentní a otevřená samospráva – v tomto duchu se nese spuštění nové aplikace Klikací rozpočet. Ta nabízí zájemcům z řad veřejnosti detailní přehled o hospodaření města, každý měsíc aktualizuje údaje a poskytuje kompletní přehled příjmů i výdajů krajské metropole, grafické pohledy na plnění jednotlivých položek rozpočtu a nevynechává například ani detaily k jednotlivým investičním akcím včetně údajů o termínech, dodavatelích a podobně. Rozpočet je přístupný od 20. července 2020 na adrese: https://rozpocetmesta.plzen.eu. Vyhledávání v nové aplikaci je jednoduché a intuitivní.

Tato aplikace navazuje na aplikaci Rozklikávací rozpočet spuštěnou v roce 2015. Díky ní bylo možné sledovat základní přehled o rozpočtu města jako celku a odděleně pak magistrátu a městských obvodů. Nová aplikace Klikací rozpočet nabízí uživatelům více detailů a provázanost.

Město Plzeň pro letošní rok plánuje aktuálně na výdaje ve svém rozpočtu zhruba 8,8 miliardy korun. Peníze půjdou do řady oblastí a jsou určeny na provoz i investice. Z velkých stavebních akcí spustilo letos město například výstavbu technologického parku v areálu Světovar, kompletně revitalizuje lokalitu Zátiší včetně stavby 18 nových bytových domů a další. Dokončovat se budou v krajské metropoli i již započaté projekty, například přestavba sportovního areálu Prokopávka, sběrný dvůr Na Bořích a jiné. Na straně příjmů počítá město pro letošní rok s částkou 6,4 miliardy korun. Záporné saldo tak Plzeň pokryje především z prostředků minulých let.

 


© 2018 Smart City Plzeň, design by Beneš & Michl