Open data

Správa

Skrze otevřená data poskytujeme veřejnosti údaje o provozu, chodu, fungování města a jeho organizací v dostupných formátech pro další zpracování.

Jaký je cíl projektu:

Poskytnout veřejnosti data o provozu, chodu, fungování města a jeho organizací v dostupných formátech pro další zpracování.

Jaký je výsledek projektu:

Město Plzeň je vlastníkem a producentem poměrně velkého množství dat. Tato data se snažíme postupně nabízet k využití, ať už jako otevřená data, nebo vizualizovaná data, která popisují kvalitu života v Plzni.

Data jsou k dispozici na webu opendata.plzen.eu

Projekt realizuje Správa Informačních Technologií města Plzně.

  • Plzeň je druhé nejlépe hodnocené město v ČR v rámci poskytování open dat
  • Neustále přidáváme další data
  • Naše data jsou aktuální

Galerie


© 2018 Smart City Plzeň, design by Beneš & Michl