Plzeňská karta

Mobilita

Uvedli jsme do provozu systém pro úhradu jízdného v MHD s následným rozšířením jako identifikátoru a platebního nástroje do dalších oblastí chodu města.

Jaký je cíl projektu:

Vytvořit a uvést do provozu systém pro úhradu jízdného v MHD, s následným rozšířením jako identifikátoru a platebního nástroje do dalších oblastí chodu města (výpůjčky v knihovnách, vstupy do městských bazénů, nosič slev atd.).

Jaký je výsledek projektu:

Projekt byl realizován a je v zaběhnutém provozním režimu. Plzeňská karta usnadňuje přístup k mnoha městským službám – je možno na ni nahrát v elektronické formě předplatné nebo hotovost pro jízdy MHD a IDP, je možné ji použít pro rezervaci vstupenek na kulturní pořady vybraných institucí, uplatní se také ve školách a podnicích, slouží jako knihovní průkaz či slevová karta v rámci bonusového programu.

Více na http://www.plzenskakarta.cz

 

Od listopadu 2017 je zajištěna interoperabilita Plzeňské karty a In Karty Českých drah. Více

  • Nosič předplatného a platební nástroj v MHD.
  • Využití jako identifikátor - stravné ve školách, knihovny, atd.
  • Nosič benefitů - slevy v ZOO, bazénech Centru robotiky

© 2018 Smart City Plzeň, design by Beneš & Michl