Centrum Robotiky

Lidé

Centrum robotiky je místem vzdělávání, podpory a volnočasových aktivit v oblasti digitálních technologií.

Jaký je cíl projektu:

Přivést více dětí k technice, a to formou volnočasového vzdělávání, kroužků, soutěží a projektů.

Jaký je výsledek projektu:

Centrum robotiky je projekt, který běží od roku 2016 a zaměřuje se na několik oblastí v rámci technického vzdělávání. Primárně jde o kroužky pro děti, v nichž se dostanou k moderním technologiím, robotice atd. Příkladem může být kroužek, v němž si děti postaví vlastní malý dron a naučí se ho ovládat, komponenty vytisknou na 3D tiskárně, osadí motory, elektronikou, naučí se pájet, zjistí, k čemu jsou u motorů regulátory atd. Další důležitou aktivitou Centra robotiky je podpora pedagogů MŠ a ZŠ, které město zřizuje. V tomto případě se snažíme přinášet do škol moderní interaktivní výukovou techniku (na školách máme přes 3000 PC, na každé škole v průměru více jak 14 interaktivních tabulí, každý pedagog má své PC, všechny školy jsou připojeny optikou, data jsou uložena v datovém centru atd.) a pomáhat pedagogům s jejím zvládnutím a využíváním ve výuce. Třetí nosnou aktivitou je zavádění robotiky do výuky, ať již jako povinného předmětu (Masarykova ZŠ – první škola v Plzni s výukou robotiky od školního roku 2016/17), nebo formou zpestřování.

VIDEO_1


 

VIDEO_2

 

Více na www.centrumrobotiky.eu

Facebook

Projekt realizuje Správa Informačních Technologií města Plzně.

  • Přivádíme více dětí k technice
  • Zkvalitňujeme výuku vzděláváním učitelů
  • Zavádíme robotiku do výuky

Galerie


© 2018 Smart City Plzeň, design by Beneš & Michl