V listopadu proběhla první jednání projektu PoliVisu, který navazuje na pilotní projekt vizualizace intenzit dopravy. PoliVisu je financován z programu HORIZON 2020, kromě řešitelů jsou zde zapojena tři města jako budoucí uživatelé a to Plzeň, Paříž a Gent.

Připravované řešení pro Plzeň, je spojeno s zpřesněním dopravního modelu, získáním dat o reálném provozu ve městě (data z odporových smyček v křižovatkách – snímají online průjezdy vozidel), vizualizací provozu v reálném čase (využití pro dopravní dispečink, předání navigacím jako jako je Waze), vytvoření modelu nad kterým bude možné v reálném čase modelovat uzavírky, omezení (na mapě se vykreslí silnice na které se přesune provoz z uzavřených/omezených tras, včetně údajů o počtu vozidel). Model bude schopen predikovat tyto informace pro konkrétní dny/hodiny, právě díky své provázanosti s datovým modelem dopravy.

Projekt je ze 100% financován z HORIZON 2020. Jen pro představu, úspěšnost žadatelů v tomto programu zaměřeném na vědu a výzkum je pod 10%.

 


© 2018 Smart City Plzeň, design by Beneš & Michl