Plzeň se dostala jako příklad dobré praxe do European Schoolnet

Lidé

Aktivity Správy Informačních Technologií města Plzně na poli vzdělávání se dostaly jako příklad dobré praxe do EUN – mezinárodní organizace sdružující 31 ministerstev školství.

Je fajn, že práce kolegů z Centra Robotiky a Technické podpory škol, zaměřené na volnočasové vzdělávací aktivity dětí, zkvalitňování výuky, zajištění technické podpory, zavádění robotiky do výuky, atd., jsou vnímány jako hodné následování.

Více o tom jak se v Plzni věnujeme podpoře technického vzdělání – Smart EDU Plzen _final_lo

Publikace EUN – příklad dobré praxe (str. 86-88) EUN

 


© 2018 Smart City Plzeň, design by Beneš & Michl