Pilotní projekt dálkového sledování a vyhodnocování spotřeby energií v objektu vybraných školek spustil na začátku roku 2020 centrální městský obvod – MO Plzeň 3.  Veškerá data, která čidla vyhodnocují, jsou pomocí bezdrátové technologie přenášena do centrální aplikace, kde je možné sledovat skutečnou denní a měsíční spotřebu v porovnání s obvyklým stavem a odhalit případné nedostatky.

Ty se v podstatě okamžitě po instalaci objevily v 70. MŠ ve Waltrově ulici. Bylo zjištěno, že v budově této školky dochází k úniku téměř 6 kubíků vody denně. Příčinou byla porucha směšovacího ventilu a prasklá vodovodní přípojka, došlo také k prasknutí hadičky na WC v jedné ze tříd. Systém tedy obratem nahlásil problém do centrální aplikace, kde ji zaznamenal dispečink Plzeňské teplárenské a situace tak mohla být okamžitě řešena.

Jednotlivá čidla včetně veškerých nezbytných komponentů pro dálkový přenos jsou instalována na vstupech jednotlivých energií a médií, tj. vodoměrech, plynoměrech nebo kalorimetrech (podle druhu vytápění objektu) a elektroměrech. Všechna čidla sledující vnitřní prostředí jsou také vybavena senzory na monitorování koncentrace CO2.

Vzhledem k tomu, že se projekt osvědčil, plánuje třetí městský obvod do budoucna rozšířit instalaci systému do zbývajících mateřinek i dalších budov ve správě úřadu.

 

 


© 2018 Smart City Plzeň, design by Beneš & Michl