Elektronizace při vyřizování věcí na úřadu

Správa

Odbor registru vozidel a řidičů Magistrátu města Plzně zaznamenal v červnu až 45 procentní nárůst zájmu motoristů o své služby. Nápor souvisí s novelou zákona 56/2001 Sb., která kromě jiného nově umožňuje od 1. června 2017 využít služby registru vozidel bez ohledu na místní příslušnost. To znamená, že vlastník může přihlásit, odhlásit vozidlo, požádat o výměnu značky, změnu majitele či provést řadu dalších úkonů v kterémkoliv registru v libovolném místě a není vázán na místo trvalého bydliště.

Tento očekávaný nápor město zvládlo také díky technickým řešením, jež jsou spojena s rozšířením pracovišť, úpravou systémů a hlavně elektronizací.

Klíčovou roli zde sehrává Elektronický Portál Občana (tzv. EPO) , díky kterému mohou zejména autobazary a společnosti obchodující s vozy podat žádosti prostřednictvím datové schránky. Po odeslání formuláře je třeba druhý den přijít, někdy na základě synchronizace dat z datových schránek ještě týž den, se zbytkem potřebných dokladů na přepážku, zaplatit správní poplatek a pak už jen stačí vyčkat na SMS o vyřízení požadavku.

Tato aplikace šetří čas žadatelům i úředníkům, zpracování údajů je pak výrazně jednodušší, což je jedním z našich cílů v projektu Smart City Plzeň = zjednodušovat vyřizování věcí na úřadu.

 

přímý vstup do části EPO – registr vozidel


© 2018 Smart City Plzeň, design by Beneš & Michl