České dráhy a Plzeňské městské dopravní podniky představily unikátní propojení funkcí In Karty a Plzeňské karty

Mobilita

První plnohodnotnou interoperabilitu dvou rozdílných kartových systémů ve veřejné dopravě v České republice dnes společně prezentovaly České dráhy a Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP). Jedinečné řešení umožňuje se s In Kartou národního dopravce odbavit ve vozech plzeňské MHD a stejně tak s Plzeňskou kartou ve vlacích Českých drah. Zároveň je možné užít elektronické platební prostředky jednoho partnera u partnera druhého. Tím se odstranila další bariéra pro cestování veřejnou dopravou.

„Velmi si ceníme, že můžeme představit hotové funkční řešení. Propojení dvou specifických systémů dopravců s rozdílným způsobem přepravy v jeden způsob užití přináší zjednodušení a výsledkem je zvýšený komfort pro zákazníka. Jsme přesvědčeni, že je to způsob, jak si udržet stávající a získávat nové zákazníky a nabídnout jim další zkvalitnění služby. Čas je veličina, která ovlivňuje rozhodování lidí, a propojení funkčností karet ušetří čas cestujícím obou dopravců,“ uvedl Michal Štěpán, člen představenstva Českých drah zodpovědný za osobní dopravu.

Držitelé Plzeňské karty či In Karty s logem MAPready nově můžou svou elektronickou peněženkou zaplatit plný jízdní sortiment i u druhého dopravce. Po jednoduché bezplatné registraci bude možné na karty nahrávat také dlouhodobé produkty: držitel In Karty ČD si bude moci nahrát dlouhodobé časové kupony PMDP a držitel Plzeňské karty produkty Českých drah (např. IN 25). „O tomto principu zjednodušení, standardizace pravidel a užití karet ve veřejné dopravě jsme informovali objednatele drážní dopravy – ministerstvo dopravy a všechny kraje, a postupně představujeme produkt i vybraným městům a regionům. České dráhy se trvale snaží najít propojovací prvek v odbavení cestujících ve veřejné dopravě. Jako národní dopravce jsme se dlouhodobě setkávali s požadavky na uznávání karet uzavřených řešení v krajích či městech. Díky spolupráci s PMDP, s dopravcem poskytujícím své dopravní služby ‚na silnici a ve městě, se nám podařilo najít řešení pro nosič jízdních dokladů, elektronickou peněženku a identitu jednoduchým univerzálním a systémovým řešením. Tímto počinem dáváme opět zprávu všem partnerům a institucím, že řešení existuje a je možné jej využít ku prospěchu zákazníka. Jednotlivá, lokálně uzavřená a nepropojitelná řešení lze poměrně rychlým způsobem nahradit řešením systémovým, které ovšem zachovává plnou autonomii. Nejedná se tedy v žádném případě o nutnou závislost na některém z dopravců,“ uvedl Michal Štěpán.

„Komfort cestujících a jednoduchost odbavení jsou pro nás důležité. Tak proč mít dvě karty, když Vám stačí jedna? Představte si třeba, že se vydáte na cestu ze svého domova v Plzni. Nejprve se Plzeňskou kartou odbavíte v trolejbuse nebo v tramvaji a následně si z ní zakoupíte jízdenku na vlakovém nádraží klidně až do Brna,“ uvádí Martin Chval, ředitel Plzeňské karty,a dodává: „Systémy jsou provázány i pro případ ztráty. Přijdete-li o svou kartu, necháte si vyrobit duplikát a systém již sám pozná, jaké produkty jste měli zakoupené u druhého dopravce a automaticky je na novou kartu nahraje.“

„Odbavení ve vozech MHD pomocí In Karty vnímáme jako vhodné rozšíření současných možností odbavení,“ říká Zbyněk Proška, vedoucí vývoje Plzeňské karty, a doplňuje: „Nově vybudované řešení navazuje na předchozí spolupráci PMDP a ČD na konceptu multiaplikační karty. Propojení obou systémů prostřednictvím centrální autority, která zastřešuje řízení vzájemných vazeb zapojených subjektů, lze označit z pohledu interoperability za přelomové a je možné na něm vybudovat daleko širší síť spolupracujících odbavovacích systémů. Klidně i v rámci celé České republiky.“

Výhody propojení karet

Plzeňská karta v prostředí ČD:

 • držitel Plzeňské karty se bezplatně zaregistruje u kterékoliv pokladní přepážky ČD kdekoli v České republice
 • předloží Plzeňskou kartu a vyplněnou Žádost o registraci Karty do systémů ČD, nepředkládá fotografii, žádost je shodná se Žádostí o vydání In Karty
 • může si dokoupit jakoukoli zákaznickou aplikaci, traťovou jízdenku, nebo doplatek do 1. vozové třídy
 • registrovanou Plzeňskou kartu lze používat i na e-shopu ČD, např. jako průkaz pro nákupy eTiketů ČD
 • elektronickou peněženku Plzeňské karty může zákazník použít v prostředí ČD ve stejném rozsahu, jako elektronickou peněženku na In Kartě (EPIK)
 • pro výhradní použití elektronické peněženky není nutná registrace, zákazník může okamžitě hradit produkty a služby ČD

In Karta ČD v prostředí PMDP:

 • držitel In Karty se bezplatně zaregistruje v zákaznickém centru Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP)
 • předloží platnou In Kartu a vyplněný Registrační formulář pro evidenci In Karty do systému PMDP
 • In Kartu může použít pro nákup jízdenek a dlouhodobých časových kuponů v městské veřejné dopravě
 • elektronickou peněženku na In Kartě (EPIK) lze použít pro placení přepravních služeb v prostředí PMDP ve stejném rozsahu, jako elektronickou peněženku na Plzeňské kartě
 • pro výhradní použití elektronické peněženky není nutná registrace, zákazník může okamžitě hradit produkty a služby PMDP

© 2018 Smart City Plzeň, design by Beneš & Michl