1. SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ MĚST A SMART CITIES PITCH

Nezařazené

Zástupci Plzně, Písku, Kolína, Prahy a Liberce se sešli na workshopu Smart Cities Pitch, jenž se konal ve Vědeckotechnickém parku na Borech v pátek 15. června.  Jedná se o první setkání zástupců měst a výměn dobré i špatné praxe při vytváření a aplikaci projektů spadajících do konceptu smart city.

Město Plzeň se již dlouho a systematicky věnuje smart projektům, které si kladou za cíl usnadňovat, zkvalitňovat a zpříjemňovat život našich občanů i návštěvníků města. V rámci konceptu Smart City Plzeň jsme spustili či připravili přes 15 projektů z oblastí životního prostředí, dopravy, informačních technologií, vzdělávání i bezpečnosti. Byli jsme prvním městem, které zavedlo placení platební kartou ve všech vozech městské hromadné dopravy, máme zcela unikátní festival dronů nejen v České republice a zázemí Dronet, Magistrát města Plzně má certifikovaný jako jeden z prvních úřadů energetický management od České společnosti pro jakost, kdy prokazatelně snižujeme spotřebu energie a výhodně energie nakupujeme nejen pro město na burzách.

Za město Plzeň se setkání zúčastnili ředitel Správy informačních technologií města Plzně Luděk Šantora a ředitel Útvaru koordinace evropských projektů Erich Beneš. Iniciátory setkání byly města Plzeň a Praha, organizátorem akce pak Česká inovace.

Další setkání zástupců měst je naplánováno na 14. září do Prahy.


© 2018 Smart City Plzeň, design by Beneš & Michl