Naše firmy – jak vybrat další školu

Lidé

Projektový den, díky kterému žáci ZŠ čerpají informace důležité pro volbu dalšího studia, staví robota a získávají přehled o fungování úspěšné firmy.

Jaký je cíl projektu:

Cílem hry NAŠE FIRMY je poskytnout dětem v 8. a 9. třídě informace, které jim a rodičům pomohou při rozhodování o výběru dalšího stupně vzdělávání. V našem případě se zaměřujeme směrování dětí ze ZŠ na technické SŠ.

Jaký je výsledek projektu:

Hra Naše firmy je produkt neziskové organizace Nvias a Správy Informačních Technologií města Plzně. Cílem hry je poskytnout dětem v 8. a 9. třídě informace, které jim a rodičům pomohou při rozhodování o výběru dalšího stupně vzdělávání.

Hra tyto informace přináší atraktivním a hlavně srozumitelným způsobem. V rámci ucelené podpory výběru další školy na hru navazuje Mapa vzdělávání, která pomáhá v orientaci, jaké střední technické školy jsou dostupné, jaká je návaznost na vysokoškolské studium (technické fakulty ZČU), to vše přes srozumitelné otázky, cílené na uvědomění si toho, co studenta baví.

K tomu přidejme práci s kariérními poradci na ZŠ a máme ucelený funkční proces/způsob, jak pomoci správnému výběru technicky zaměřené školy.

Video ukázka z hraní hry Naše Firmy.


Projekt realizuje Správa Informačních Technologií města Plzně a NVIAS.

  • Děti to baví
  • Přivádíme více studentů na technické SŠ
  • Pracujeme s kariérními/výchovnými poradci/poradkyněmi na ZŠ

Galerie


© 2018 Smart City Plzeň, design by Beneš & Michl