Síť internetu věcí

Hospodářství

Jako první město v České republice jsme zprovoznili vlastní síť internetu věcí fungující na otevřené platformě LoRaWAN.

Jaký je cíl projektu:

Postavit a zprovoznit městskou síť IoT a využít ji pro:

  • vzdělávání, výzkum, testování, projekty – síť jsme zdarma zpřístupnili studentům, školám, prostě všem, kteří se chtějí učit, vymýšlet či něco testovat. Důvod je prostý – chceme mít v Plzni více inovativně orientovaných firem, start-upů.
  • městské firmy – odečty vodoměrů, přenos dat ze senzorů atd.

Jaký je výsledek projektu:

V lednu 2017 zprovoznila SITMP  síť IoT na otevřené platformě LoRaWAN v nelicencovaném pásmu 868 MHz, více na IoT Plzeň.

Jedná se o bezdrátovou síť založenou na LPWAN (Low Power Wide Area Network) technologii, která umožňuje jednoduchou a energeticky nenáročnou komunikaci s velkým dosahem. Pomocí této sítě lze zajistit připojení a komunikaci senzorových jednotek z lokalit, ve kterých není dostupná jiná vhodná přístupová technologie nebo el. napájení a následně umožnit zpracování dat zaslaných senzory.

V současné době je síť připravena na zpřístupnění městským organizacím a studentům pro registraci vlastních senzorových jednotek a zpracování získaných dat.

Odkaz pro přihlášení do systému PLZEN LoRa https://lora.plzen.eu

Obecně o IoT

Internet věcí známý pod zkratkou IoT (Internet of Things) je dnes všeobecně používaný a rozšířený termín, který jednoduchým slovním spojením vyjadřuje podstatu tohoto nového trendu = propojení různých „věcí“ s Internetem. Toto propojení „věcí“ umožní nejen základní komunikaci a přenos dat, ale i nové možnosti připojení „věcí“ doposud nepřipojených, komunikaci předmětů mezi sebou nebo s člověkem a jejich integraci s chytrou elektronikou. Získaná data půjdou smysluplně zpracovat, vyhodnotit a použít v různých oblastech, jako je například doprava, průmysl, zemědělství atd. Ostatní používané termíny, jako jsou například chytré domy nebo chytrá města, popisují věci, které jsou prostřednictvím internetu věcí možné.

Internet věcí se technicky skládá ze 3 základních prvků:

  • Věci = předměty, zařízení, stroje, čidla, spotřebiče, ze kterých chceme získávat data a dále s nimi pracovat.
  • Komunikační sítě, které jako komunikační prostředek umožní naměřená, zadaná či jinak získaná data z „věcí“ přenášet. Jako komunikační síť lze využít všechny dostupné technologie např. WiFi, Ethernet, 3G, LTE, Bluetooth, LoRaWAN a další. Každá uvedená komunikační síť je vhodná pro jiné použití.
  • Datová centra, jako úložiště a zpracování dat, která umožní získaná data uložit, sledovat, analyzovat a následně se z nich učit a automaticky provádět další akce. Data mohou být uložena v cloudu nebo na vlastních serverech.

Důvodem, proč IoT zažívá v současné době velký rozvoj, je především vývoj a inovace v oblasti bezdrátových a mobilních sítí. Nejnovější bezdrátové sítě založené na LPWAN (Low Power Wide Area Network) technologii např. LoRaWAN, umožňují jednoduchou a energeticky nenáročnou komunikaci s velkým dosahem a rozšiřují tak možnosti využití IoT do dalších oblastí.

Vzniká zde velký prostor pro tvorbu nových technologií, ať už v oblasti vývoje hardwaru (např. senzory), tak i v oblasti vývoje softwaru (např. aplikace, chytré zpracování dat).

Projekt realizuje Správa Informačních Technologií města Plzně

  • Využití sítě v rámci vzdělávání.
  • Využití sítě pro městské firmy
  • Využití sítě pro podporu vývoje, výzkumu.

Galerie


© 2018 Smart City Plzeň, design by Beneš & Michl