Město Plzeň vyhlásilo novou výzvu v rámci projektu Plzeňské podnikatelské vouchery!

Smyslem výzvy je propojit inovativní společnosti podnikající v Plzeňské aglomeraci s výzkumnými organizacemi tak, aby podnikatelé mohli využít služeb výzkumníků ke zvýšení svého inovačního potenciálu, tedy dostali se k takovým řešením, která přesahují jejich možnosti.

Tak hurá do toho! Inovujte, rozvíjejte svůj podnik, buďte konkurenceschopnější a město vám pomůže s úhradou služeb výzkumných kapacit!

Požádat o dotaci mohou inovativní podniky působící v oblasti Plzeňské aglomerace – ta čítá přes stovku obcí na území Plzeňského kraje. Firmy přitom mohou získat nejrůznější služby. Jde například o testování, rozbory, diagnostiku, analýzy, návrhy systémů, konstrukčních řešení, vývoj softwaru, nejrůznější návrhy optimalizace procesů a podobně. Malé a střední podniky mohou využít dotaci v maximální výši 75 % ze způsobilých výdajů, u velkých podniků je to 40 %. V obou případech platí, že výše poskytnuté podpory nesmí přesáhnout částku 150 tisíc korun.

Letošní výzvu město vyhlásilo k 1. červnu, samotný příjem žádostí se uskuteční v termínu od 1. září do 1. října, o úspěšnosti žadatelů by mělo být jasno do konce letošního roku,

Město program vypisuje skrze své Podnikatelské a inovační centrum BIC Plzeň. Více informací proto naleznete právě na webových stránkách www.bic.cz.

 


© 2018 Smart City Plzeň, design by Beneš & Michl