Jak lze optimalizovat procesy z hlediska udržitelnosti a zlepšení souvisejících s klimatem? Jaký potenciál to má pro cestovní ruch? V mnoha zemích po celém světě se digitální dvojčata (realistické, virtuální modely) používají k simulaci změn nebo dopadů potenciálních událostí do chodu města s minimalizací rizik.

Řada měst včetně Vídně nebo Plzně jsou průkopníky, model digitálního dvojčete již mají také celé regiony či země. V alpské oblasti ale digitální dvojče stále nenajdete.

Zejména v Rakousku, kde turistika a udržitelnost hrají ústřední roli, by digitální dvojče mohlo odhalit potenciály, které mají obrovský pozitivní dopad.

To bylo nosným tématem konference Digital Twin Ewent, pořádané v hybridní podobě v rakouském Kitzbühelu.

 

 

Výstupy z konference si můžete přečíst zde:

WESTRIVEUP Digital Twin Event - Summary

Prezentaci si můžete prohlédnout zde:

Evidence Based Policymaking in Europe - Summit 2021 DUET-Pilsen


© 2018 Smart City Plzeň, design by Beneš & Michl