Obvykle se ptáte

Co je Smart City?

Je to soubor chytrých a moderních řešení, s jejichž pomocí se snaží město zpříjemňovat, zjednodušovat a zlepšovat život svých občanů, ale i návštěvníků Plzně. Některé „vychytávky“ již fungují, jiné jsou nyní zaváděny do praxe, na dalších pracují jednotlivé skupiny.

Kdo projekt Smart City řídí?

Město Plzeň zapojilo do projektu hlavně své zaměstnance a zaměstnance svých příspěvkových organizací, využívá potenciál těch nejlepších odborníků. Členy skupin tvoří ale také externí experti, kteří patří mezi uznávané odborníky v rámci České republiky i zahraničí. Jsou to například zástupci Západočeské univerzity v Plzni, Vysokého učení technického v Praze, Povodí Vltavy, Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru, CzechInvestu a další.

Jak je Smart City financované?

Nemáme z rozpočtu vyčleněnu žádnou konkrétní sumu určenou obecně na smart projekty. Vždy se snažíme najít finanční zdroje pro daný konkrétní projekt, který chceme zavést do praxe, kterému chceme dát život. Maximálně se snažíme i využívat možnosti dotací.

Jsou již nějaké reálné výsledky?

Ano, je již už mnoho a fungují v řadě oblastí.

 

V dopravě máme pro MHD jednu z nejchytřejších karet, takzvanou Plzeňskou kartu.

Lidé u nás mohou v tramvajích, trolejbusech i autobusech platit bankovní kartou.

Na území metropole už funguje 20 inteligentních zastávek, na nichž se z digitálních panelů občané dozvědí, za kolik minut a kam jede jejich spoj.

Už několik let je v provozu dynamický dispečink, jako jeden z prvních v České republice začal řídit provoz MHD on-line s možností okamžitých reakcí na aktuální situaci.

Díky speciálnímu zařízení pod semafory na křižovatkách umíme počítat vozidla, která křižovatkou projedou.

Vytvořili jsme vlastní portál usnadňující stavebníkům vyhledávání inženýrských sítí.

Rozšiřujeme wifi zdarma na veřejná prostranství.

Máme vlastní aplikaci ‚Plznito‘ k hlášení závad na městském mobiliáři i dalších podnětů.

Mámě portál opendata.plzen.eu, který lidem mimo jiné usnadňuje kontakt s úřady.

Uvedli jsme v život projekt Smart Edu Plzeň na podporu technického vzdělávání, cílí na děti od mateřských škol po studenty univerzity.

Dokončujeme Centrum Dronet na podporu kybernetického průmyslu.

Připravujeme zavedení dalších dvou úsekových měření na území města.

Testujeme umístění kamer do vozidel MHD.

Spustili jsme Síť Internetu Věcí.

a další

Existuje nějaká strategie?

Každá pracovní skupina má svou vizi a své cíle, které chce naplňovat. Množství projektů není uzavřené, jde o dlouhodobý proces. Máme chuť vymýšlet nové záměry a postupně je uskutečňovat. Naše ambice jsou smělé, ale realizovatelné. Například v oblasti životního prostředí chceme pomocí řady opatření snížit emise látek znečišťujících ovzduší a hladiny hluku v nejvíce zatížených částech města. Začneme zvyšovat počet budov využívajících srážkové vody pro sanitární účely, chceme zvětšit množství propustných a polopropustných ploch ve městě.

Jak se mohu do projektu zapojit?

Snadno, neváhejte! Máte nápad na chytré řešení? Napište nám na e-mail Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, který celý koncept zastřešuje. Adresa je: benes@plzen.eu. Jste odborníkem v některé z oblastí, na které se jako Smart City Plzeň zaměřujeme? Oslovte nás, budeme rádi za Váš pohled a názor na věc, stojíme o to, abyste se stal i Vy členem naší skupiny nebo externím poradcem. Nejde nám jen o velké projekty, zabýváme se i menšími záměry – podporujeme třeba bikesharing neboli sdílení jízdních kol v Plzni.

Nenašli jste odpověď? Napište nám.

Jestliže se Vám nepodařilo najít odpověďi na Vaše otázky, napiště nám svůj dotaz a my se budeme snažit v co nejkratší době zareagovat.

Odeslat dotaz