14. a 15. prosince se uskutečnil v prostorách městského Centra robotiky první satelitní hackathon.

Akce, kterou uspořádala Správa informačních technologií města Plzně ve spolupráci se startupovou společností World from Space, dopadla úspěšně. Studenti načerpali spoustu nových informací, z jejich pozitivních ohlasů máme velkou radost. Na projektech, které středoškoláci a vysokoškoláci na závěr prezentovali, se opět ukázalo, že studenti v sobě mají obrovský potenciál! 

Město se dlouhodobě věnuje podpoře technického vzdělávání, pro studenty organizuje celou řadu projektů, které mají za cíl rozvíjet jejich talent a inspirovat k podnikání.