Veřejnost

Free WiFi

Jaký je cíl projektu: Poskytnout občanům, návštěvníků free wifi konektivitu v relaxačních zónách města, na přepážkách úřadů, městských sportovištích Jaký je výsledek projektu: Občan, návštěvník má k doispozici zdarma wifi

Elektronický Portál Občana EPO

Jaký je cíl projektu: Zjednodušit občanům „vyřizování věcí“ na úřadu. Jaký je výsledek projektu: EPO (Elektronický Portál Občana) je nástroj, který umožňuje elektronické podání na úřadě. Cílem je snížit zatížení občana

Klikací rozpočet města

Jaký je cíl projektu: Zpřístupnit městský rozpočet, hospodaření města veřejnosti. Jaký je výsledek projektu: klikací rozpočet města, magistrátu, městských obvodů najdete na http://rozpocet.plzen.eu/. Projekt realizovala Správa Informačních Technologií města Plzně, spolu s

Aplikace Plzeň – občan

Jaký je cíl projektu: Poskytnou občanům města Plzně potřebné informace pro vyřizování věcí na úřade, možnost objednat se online, možnost nahlásit závady na měském majetku, na veřejných prostranstvích, atd. Jaký

Plzeňská karta

Jaký je cíl projektu: Vytvořit a uvést do provozu systém pro úhradu jízdného v MHD, s následným rozšířením jako identifikátoru a platebního nástroje do dalších oblastí chodu města (výpůjčky v