Ve spolupráci s World from Space s.r.o. jsme realizovali analýzu satelitních dat města Plzně. Jde o pilotní projekt, ve kterém jsme si chtěli ověřit, jaká data a s jakou vypovídající hodnotou získáme. Analýza vyšla město na 40 tis. Kč a výstupy jsou opravdu zajímavé.

 

Je jasně vidět:

 • vliv průmyslových zón na zvýšení teploty
 • vliv vody, zeleně, lesů na její snižování
 • „snižování  objemu“ zeleně v letních měsících, tam kde není závlaha
 • změna zemědělských ploch (vlhkost, snižování teploty do doby před sklizní, vývoj po sklizních)
 • podíl zástavby, zeleně, vodních ploch,..

 

Projekt bude mít pokračování, doplníme o:

 • data/analýzy za období 2015-18 (uvidíme vývoj v čase)
 • budeme data pravidelně aktualizovat (neskončíme u jednorázové analýzy)
 • vytvoříme interaktivní prezentaci pro web www.tutaplzen.eu (zde si pak budete moci prohlížet mapy, vývoj v čase,…)
 • doplníme o analýzy kvality vody a ovzduší

 

Ke stažení:

Pilotní projekt Satelitní monitoring Plzeň 2018 – Shrnutí poznatků (PDF, 27 MB)
Mapové výstupy (ZIP, 96 MB)

 • zajímá nás stav v Plzni
 • budeme monitorovat vývoj v čase
 • budeme publikovat jako open data

Galerie