Ekologický stroj na údržbu zeleně

Životní prostředí

S pomocí speciální stroje umíme ekologicky likvidovat plevel, pouze horkou párou. Stejně tak dokážeme vyčistit třeba graffiti ze stěn městských budov.

Jaký je cíl projektu:

Pořízení speciálního stroje, který bude ekologicky, pouze horkou párou, likvidovat plevel. Mimo vegetační období město zařízení využije na čištění mobiliáře, graffiti ze stěn městských budov i například plakátů ze sloupů veřejného osvětlení.

Jaký je výsledek projektu:

Zařízení bylo pořízeno. Jde o nosič, který má vpředu nasazenou speciální lištu s několika tryskami.
Z každé z nich stříká na zem horká voda o teplotě zhruba 100 stupňů Celsia. Stroj si sám pomocí senzorů detekuje, kde je plevel a sám zapíná příslušné trysky. Jednodušší variantou je manuální obsluha trysek řidičem z kabiny, který pozoruje, kde je plevel. Horká pára se jako ekologicky nezávadný prostředek dostane do rostliny a poškodí rostlinné bílkoviny, v důsledku čehož nadzemní část odumírá.

Horká voda proniká až ke kořenům a po třetí až osmé aplikaci se kořen tak vysílí, že původní matečná rostlina odumře úplně. To je zásadní rozdíl mezi metodami, které fungují na principu horkého vzduchu nebo infračerveného záření, které sice nadzemní zelenou část rostliny spálí ze shora jako plamen,
ale nezničí kořeny a tak plevel znovu rychle vyraší.

Zařízení už dlouho využívají města ve vyspělé části Evropy. Ve veřejném prostoru se herbicidy na bázi glyfosátu používají již jen ojediněle.

Stroj je ideální díky své široké liště nejen na velká náměstí, která se běžně odplevelují chemicky, ale díky možnosti vypínat si jednotlivé trysky jej lze úspěšně používat i na užší parkové cesty.  Po demontáži čelní lišty je možné na nosič namontovat například radlici či metací kartáče na údržbu cest.

Využití stroje je velké, od libovolných zpevněných ploch přes dlažby všech druhů, na odplevelování komunikací podél obrubníků, na štěrkové, mlatové i pískové plochy. Dají se tím i dezinfikovat pískoviště a odplevelovat dopadové plochy dětských hřišť. Po aplikaci horké páry v parcích a rekreačních oblastech lidé mohou okamžitě a bez obav zpevněné plochy využívat. Stroj má vzadu za kabinou velkou nádobu na vodu, jejíž spotřeba závisí na zaplevelení plochy.

Do vody se nepřidávají žádné mycí prostředky nebo chemikálie, pouze změkčovadlo, aby se součástky nezanášely vodním kamenem. Kromě čelní lišty má ještě přídavné hadice s ručními tryskami pro bodovou ruční aplikaci. Na hadici se může také připojit vysokotlaká tryska na horkou vodu, jejíž účinnost je obrovská – krásně umyje parkové lavičky a odpadkové koše, vyčistí graffiti ze zdí, černé výlepy plakátků a reklam na mobiliáři a na sloupech veřejného osvětlení.

Správa veřejného statku bude stroj využívat na plochách, které spravuje, ve velkých městských parcích a ve vodárenském ochranném pásmu (například sadový okruh, Borský park a lesopark, park a lesopark Homolka, Mikulášské náměstí), vesnických památkových zónách a v rekreačních oblastech, například v okolí Boleveckých rybníků.

 

  • Rychlá likvidace plevele.
  • Bez použití chemie.
  • Další využití při péči o mobiliář.

Galerie