Nanočističky vzduchu

Žití

Do Plzeňských základních a mateřských škol byly instalovány nanočističky vzduchu.

Jaký je cíl projektu:

  • Zlepšení vzduchu ve třídách a tím i koncentrace žáků
  • Zničení virů, bakterií a plísní v učebnách

Jaký je výsledek projektu:

Město Plzeň se v rámci strategie Smart City snaží o zvýšení kvality života a čistšího prostředí ve městě. Do tříd mateřských a základních škol byly proto nainstalovány nanočističky vzduchu.

U nanočističky vzduchu proudí vzduch nepřetržitě přes soustavu fotokatalytických filtrů. Fotokatalýza je proces, kdy jsou např. bakterie, plísňové spory, viry apod. rozkládány působením UV světla za přítomnosti katalyzátoru. Použitá katodová dioda je japonské výroby, produkuje záření UVA 360nM neškodné pro lidský organismus, jako katalyzátor je použitá tenká vrstva TiO2 (kysličníku titaničitého).

Nanočističky Nanoaircleaner jsou z přírodních materiálů jako je masivní dřevo, umělecké sklo fusing, zrcadlové sklo, plátno bez závadných pojiv a keramické kachle. Díky absenci plastových částí, které vyzařují chemické látky jsou nanočističky schopné likvidace látek v místnosti s větší účinností.

Pro zvolené prostředí byly nanočističky opatřeny fotografiemi zvířat ze Zoologické a botanické zahrady města Plzně.

Nanočističky Nanoaircleaner byly, pro svou účinnost v likvidaci bakterií, opakovaně testovány v ústavu klinické mikrobiologie FN a LK UK v Hradci Králové.

Používání čističek vzduchu jako účinné prevence proti nemocím doporučují i takové instituce jako americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).

Nyní jsou nanočističky v 25.ZŠ, 37.MŠ, 38. MŠ a 63.MŠ.

  • ČISTÝ VZDUCH
  • ZNIČENÍ VIRŮ A BAKTERIÍ
  • BEZÚDRŽBOVÝ PROVOZ

Galerie