Elektromobilita

Mobilita

Do budoucna je nutné počítat s narůstajícím počtem elektromobilů a automobilů s hybridním pohonem, město Plzeň se proto snaží v rámci koncepce rozvoje elektromobility budovat potřebnou infrastrukturu, a postupně rozšiřuje síť nabíjecích stanic pro elektromobily.

Jaký je cíl projektu:

  • plnění strategie elektromobility
  • zlepšení životního prostředí

Jaký je výsledek projektu:

V souladu se Strategií Smart City města Plzně a v rámci platné studie elektromobility města Plzně byla vystavěna na parkovišti Zoologické a botanické zahrady města Plzně první veřejná nabíjecí stanice pro elektromobily. Lze využít dvě nabíjecí místa s připojením typu Mennekes Typ 2.

Další snahou o naplnění koncepce elektromobility bylo zakoupení prvního elektromobilu Magistrátem města Plzně, jenž bude sloužit především pro rozvoz a svoz interní pošty a drobného materiálu mezi jednotlivými budovami magistrátu. Součástí je i nová dobíjecí stanice, která je nainstalována ve dvoře radnice na náměstí Republiky 1.

Do projektu se nedávným zakoupením hybridního vozidla přihlásil i plzeňský centrální obvod (ÚMO3). K nově zakoupenému hybridnímu vozidlu přibyla i nabíjecí stanice, která bude sloužit i pro potřeby návštěvníků úřadu.

  • Úspora energie
  • Životní prostředí
  • Rozšíření projektu elektromobility

Galerie