Jaký je cíl projektu:

Cílem hry NAŠE FIRMY je poskytnout dětem v 8. a 9. třídě informace, které jim a rodičům pomohou při rozhodování o výběru dalšího stupně vzdělávání. V našem případě směrování dětí ze ZŠ na technické SŠ.

Jaký je výsledek projektu:

Hra Naše firmy je produkt neziskové organizace Nvias a Správy Informačních Technologií města Plzně, realizovaný v rámci projektu Smart EDU Plzeň. Cílem hry je poskytnout dětem v 8. a 9. třídě informace které jim a rodičům pomohou při rozhodování o výběru dalšího stupně vzdělávání.

Hra tyto informace přináší atraktivním a hlavně srozumitelným způsobem. V rámci ucelené podpory výběru další školy na hru navazuje Mapa vzdělávání, která pomáhá v orientaci, jaké střední technické školy (přiznáváme, že zde preferujeme technické vzdělávání) jsou dostupné, jaká je návaznost na vysokoškolské studium (technické fakulty ZČU), to vše přes srozumitelné otázky, cílené na uvědomění si co studenta baví.

K tomu přidejme práci s kariérními poradci na ZŠ a máme ucelený funkční proces/způsob jak pomoci správnému výběru další školy.

Video ukázka z hraní hry Naše Firmy

Projekt realizuje Správa Informačních Technologií města Plzně a NVIAS

  • Děti to baví
  • Přivádíme více studentů na technické SŠ
  • Pracujeme s kariérními/výchovnými poradci/poradkyněmi na ZŠ

Galerie