Koncept Smart City Plzeň

Jde o soubor chytrých a moderních řešení, s jejichž pomocí se snaží město Plzeň zpříjemňovat a zlepšovat život svých občanů, ale i návštěvníků. Některé „vychytávky“ již fungují, jiné jsou zaváděny do praxe, na dalších pracují jednotlivé skupiny.

Analýzy

Uděláme z Plzně evropský příklad města s dopravou bezpečnou, efektivní, atraktivní a ekologickou.

Strategie

Ze znalosti potřeb občanů, návštěvníků a podnikatelů vytváříme strategii Smart City města Plzně.

Implementace

Strategii naplňujeme realizací dílčích projektů v jednotlivých oblastech, které jsou zahrnuty konceptu do Smart City.

Snažíme se zpříjemnit život ve městě

Lepší mobilita

Uděláme z Plzně evropský příklad města s dopravou bezpečnou, efektivní, atraktivní a ekologickou.

Větší bezpečnost

Chceme zvýšit bezpečnost i pocit bezpečí našich občanů a současně také návštěvníků města Plzně.

Podpora podnikání

Posílíme pozici Plzně jako součásti ekonomického pásma hedvábné stezky, podpoříme start upy.

Čisté životní prostředí

Chceme v Plzni zkvalitnit životní prostředí a také zvýšit připravenost našeho města na změny klimatu.

Zapojení veřejnosti

Budeme usilovat o zapojení veřejnosti do projektů, chceme, aby město reagovalo na potřeby občanů.

ICT

Zjednodušíme vyřizování na úřadu, otevřeme data, zkvalitníme vzdělávání, podpoříme rozvoj kybernetiky.

Otevřená data

Otevřená data jsou informace a čísla bezplatně a volně dostupná na internetu ve strukturované a strojově čitelné podobě a jsou zpřístupněna způsobem, který jejich využití neklade zbytečné technické či jiné překážky. Formát a struktura otevřených dat tedy umožňuje jejich hromadné počítačové zpracování, k němuž jejich vydavatel poskytl právní svolení. Díky tomu mohou být dál volně zpracovávány, a to i v rámci softwarových aplikací.

Navštívit web

TUTA Plzeň

Důležité informace na jednom místě/ Shromáždit na jednom místě aktuální data o životě ve městě, která se mohou opravdu hodit – to je další poslání projektu TUTA Plzeň. Hledáte informace o odstávkách vody či teplovodu? Potřebujete se podívat na aktuální dopravní situaci, uzavírky, nehody nebo využijete čerstvé zprávy z městské hromadné dopravy? TUTA Plzeň je tu pro vás.

Navštívit web

Obvykle se ptáte

Co je Smart City?

Je to soubor chytrých a moderních řešení, s jejichž pomocí se snaží město zpříjemňovat, zjednodušovat a zlepšovat život svých občanů, ale i návštěvníků Plzně. Některé „vychytávky“ již fungují, jiné jsou nyní zaváděny do praxe, na dalších pracují jednotlivé skupiny.

Město Plzeň zapojilo do projektu hlavně své zaměstnance a zaměstnance svých příspěvkových organizací, využívá potenciál těch nejlepších odborníků. Členy skupin tvoří ale také externí experti, kteří patří mezi uznávané odborníky v rámci České republiky i zahraničí. Jsou to například zástupci Západočeské univerzity v Plzni, Vysokého učení technického v Praze, Povodí Vltavy, Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru, CzechInvestu a další.

Nemáme z rozpočtu vyčleněnu žádnou konkrétní sumu určenou obecně na smart projekty. Vždy se snažíme najít finanční zdroje pro daný konkrétní projekt, který chceme zavést do praxe, kterému chceme dát život. Maximálně se snažíme i využívat možnosti dotací.

Ano, je již už mnoho a fungují v řadě oblastí.

V dopravě máme pro MHD jednu z nejchytřejších karet, takzvanou Plzeňskou kartu. Lidé u nás mohou v tramvajích, trolejbusech i autobusech platit bankovní kartou. Na území metropole už funguje 20 inteligentních zastávek, na nichž se z digitálních panelů občané dozvědí, za kolik minut a kam jede jejich spoj. Už několik let je v provozu dynamický dispečink, jako jeden z prvních v České republice začal řídit provoz MHD on-line s možností okamžitých reakcí na aktuální situaci. Díky speciálnímu zařízení pod semafory na křižovatkách umíme počítat vozidla, která křižovatkou projedou. Vytvořili jsme vlastní portál usnadňující stavebníkům vyhledávání inženýrských sítí. Rozšiřujeme wifi zdarma na veřejná prostranství. Máme vlastní aplikaci ‚Plznito‘ k hlášení závad na městském mobiliáři i dalších podnětů. Mámě portál opendata.plzen.eu, který lidem mimo jiné usnadňuje kontakt s úřady. Uvedli jsme v život projekt Smart Edu Plzeň na podporu technického vzdělávání, cílí na děti od mateřských škol po studenty univerzity. Dokončujeme Centrum Dronet na podporu kybernetického průmyslu. Připravujeme zavedení dalších dvou úsekových měření na území města. Testujeme umístění kamer do vozidel MHD. Spustili jsme Síť Internetu Věcí.
a další

Každá pracovní skupina má svou vizi a své cíle, které chce naplňovat. Množství projektů není uzavřené, jde o dlouhodobý proces. Máme chuť vymýšlet nové záměry a postupně je uskutečňovat. Naše ambice jsou smělé, ale realizovatelné. Například v oblasti životního prostředí chceme pomocí řady opatření snížit emise látek znečišťujících ovzduší a hladiny hluku v nejvíce zatížených částech města. Začneme zvyšovat počet budov využívajících srážkové vody pro sanitární účely, chceme zvětšit množství propustných a polopropustných ploch ve městě.

Snadno, neváhejte! Máte nápad na chytré řešení? Napište nám na e-mail Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, který celý koncept zastřešuje. Adresa je: benes@plzen.eu. Jste odborníkem v některé z oblastí, na které se jako Smart City Plzeň zaměřujeme? Oslovte nás, budeme rádi za Váš pohled a názor na věc, stojíme o to, abyste se stal i Vy členem naší skupiny nebo externím poradcem. Nejde nám jen o velké projekty, zabýváme se i menšími záměry – podporujeme třeba bikesharing neboli sdílení jízdních kol v Plzni.

Máte jiné otázky?
Nebo se chcete zapojit do projektu?

Napište, odpovíme vám obratem.

* Povinná položka