Spustili jsme nové webové stránky Centra robotiky. Mají novou grafiku, přehledně strukturovanou nabídku kroužků pro děti, kde můžete vyhledávat vhodné kroužky podle věku, technologických oblastí, atd. Doplnili jsme na první pohled viditelnou informaci o obsazenosti kroužku, příměstského tábora. A protože jsme Centrum robotiky, které vzdělává v digitálních technologií, tak nově můžete zaplatit platební kartou a uplatnit slevu na Plzeňskou kartu pro vaše dítě online, bez nutnosti ji ukazovat na recepci :-).

Pro školní rok 2019/20 jsme také přidali nové kroužky a navýšili tak kapacitu pro volnočasové vzdělávání vašich ratolestí.

www.centrumrobotiky.eu

Spouštíme nové webovky našeho projektu pro podporu a rozvoj technicky orientované komunity 16+

Budujeme technologickou komunitu – platforma, kde se potkávají profesionální mentoři, naši zaměstnanci, externisté ze škol a technických firem, nadšenci z neziskovek, kteří předávají zkušenosti z praxe  studentům se zájmem o techniku.

Podporujeme začínající podnikatele – poskytujeme prostory, technické zázemí, hardware i data, máme 3D tiskárny a CNC stroje. Dokážeme zafinancovat specifické hardwarové vybavení i testování prototypů.

Dáváme technologické výzvy – formou projektů nabízíme studentům ke zpracování reálná městská témata. Studenti fungují jako řešitelé, Plzeň pak jako první zákazník (včetně schopnosti financovat vývoj) a také jako první reference nového startupu.

Přejít na www.sitport.cz

Tyto prázdniny Správa Informačních Technologií města Plzně (SIT), dokončí poslední várku rekonstrukcí datových rozvodů/sítí na městem zřizovaných základních školách. Od nového školního roku 2019/20, tak budeme mít všechny městské ZŠ vybavené kvalitními sítěmi napojenými na městkou metropolitní optickou síť.

Základním školám to přináší možnost zkvalitňování a rozšiřování výuky (jazyky, techniky, přírodní vědy, atd.) oproti stavu, kdy byly sítě poddimenzované a byly tak „úzkým hrdlem“ mezi žákem/počítačem a daty/programy v cloudu (jako jedno z mála měst máme centrálně řešené úložiště programů a dat).

Dokončení tohoto projektu tak utvrzuje pozici Plzně jako města s nejkvalitnější technickou (ICT) infrastrukturou a v České republice.

Vyhodnocujeme jak občané města vnímají Smart City, budeme rádi za vyplnění krátkého dotazníku, který pro nás bude zpětnou vazbou od lidí, pro které Smart City chceme dělat.

Děkujeme

odkaz na dotazník

V rámci projektu SIT Port se věnujeme podpoře  technicky nadaných studentů. Koncept podpory technického vzdělávání obsahuje řadu projektů. Mezi akce, jež propojují technologie a první kroky k vlastnímu podnikání, se řadí i celosvětově úspěšné projekty typu „hackathon“ a „startup weekend“. Právě skrze ně se podařilo nejen západočeským studentům získat nové znalosti, rozvinout dovednosti, překonat sám sebe nebo objevit skrytý potenciál. Konec zimy se pro desítky nejen západočeských studentů nesl ve znamení Startup Weekend Pilsen 2019Social Hackathon Vienna 2019 — European Youth Award.

Únorového Startup Weekend Pilsen 2019, jenž uspořádal NVIAS s podporou Správy Informačních Technologií města Plzně, se zúčastnily čtyři desítky studentů z tuzemska i zahraničí – například z Estonska nebo sousedního Slovenska. V Plzni strávili 3 dny, v rámci kterých se jim věnovalo devět mentorů. Mohli se učit od opravdových odborníků v různých oblastech. Rozhodně tím všestranně posílili svoje dovednosti, museli být schopni například rychle a efektivně představit svůj nápad nebo vyrazit do ulic západočeské metropole provést průzkum trhu. Veškerá komunikace v rámci akce navíc probíhala v angličtině. Musíme říci, že jejich výkony byly skvělé :-). Ve finálových prezentacích zazněly zajímavé nápady, například program, který by na mobilu rychle vyhledal a zařídil koupi jízdenky nebo aplikace sloužící jako online příprava na přijímací zkoušky.

Originální myšlenky provázely také březnovou akci Social Hackathon Vienna 2019 — European Youth Award. Na tu SIT Port vyslal celkem deset zástupců plus mentory a porotce. Sešli se mladí lidé z nejrůznějších zemí – Rakouska, České republiky, Maďarska, Slovinska, Polska, Makedonie, Velké Británie a další. Před porotou byl odprezentován například projekt na srovnávání článků dostupných na internetu nebo databáze hlasování politiků, díky které by lidé měli přehled, jak a pro jaký návrh daný politik hlasoval. „Máme radost z toho, jak plzeňští studenti skvěle obstáli ve velké mezinárodní konkurenci, spolupracovali se zahraničními účastníky a kolik jim akce přinesla.“ řekl Tomáš Cholinský, ze Správy informačních technologií města Plzně, který na akci působil jako kouč a porotce.

 

Jak vidíme budoucnost?

 • Mladí lidé zůstávají v Plzni a rozvíjí své inovativní firmy.
 • Plzeň si získala renomé města otevřeného firmám a inovacím.
 • TechTower Světovar se stává podnikatelským centrem a technologickým hubem s konferenčním a servisním zázemím.
 • V propojování strojů a programování (chytrá mechanika) je Plzeň na české špičce.

Inspirujeme k podnikání
Skrze prostředí pro podnikatelský rozvoj chceme podpořit vznik inovativních firem, jejich přesun do Plzně a zamezovat odlivu perspektivních podnikatelů. Chceme přispět k renomé Plzně jako místa, kde se dobře podniká.

V návaznosti na rozvoj talentů přibývají mladí lidé s nápady a elánem rozjet vlastní byznys, nebo se živit na volné noze. Podnikatelský potenciál dříme také v těch, kteří třeba nejsou jako zaměstnanci spokojení a plánují realizovat vlastní projekty.

Podporujeme začínající podnikatele
Poskytujeme prostory, technické zázemí, hardware i data, máme 3D tiskárny a CNC stroje. Dokážeme zafinancovat specifické hardwarové vybavení i testování prototypů. Budujeme podnikatelské prostředí a komunitu.

Naše podmínky se podobají podnikatelskému inkubátoru, kde se za sdílené peníze prošlapávají cesty, hledají nová využití technologií, podnikatelské šance a díry na trhu. Do budoucna se chystáme věnovat i mentoringu zakládání a řízení firmy (management, marketing, finance, právo apod.), což je jedna z věcí, kterou studenti často na školách postrádají.

Popularizujeme a rozvíjíme bezpilotní letectví
Hodně energie a nadšení věnujeme rozvoji zkušeností v oblasti bezpilotního leteckého průmyslu. Na Dronfest opakovaně zavítá kolem 8 000 návštěvníků z tuzemska i zahraničí. Chceme, aby si na své přišla jak veřejnost, studenti, rodiny, tak i soutěživí nadšenci. Festival Dronfest se řadí mezi Top 100 světových akcí v bezpilotním létání.

Náš hlavní zájem je spojen s využitím dronů v podnikání. Drony mohou firmám pomoci zefektivnit výrobu, zvýšit kvalitu či bezpečnost, nebo ušetřit finance například při pravidelných inspekcích technické infrastruktury. Proto v roce 2019 poprvé organizujeme odbornou konferenci Dronedge, která umožní profesionálům sdílet znalosti, zkušenosti a nápady z využití dronů v praktickém byznysu.

Plzeňský Prazdroj využil naše služby při kontrole technického stavu svých hal a stal se jednou z prvních firem u nás, která díky dronům ušetřila statisíce. Naše drony nahradily práci horolezců, která by oproti deseti letovým dnům bez přerušení provozu znamenala více než měsíc odstávky výroby piva.

Během několika let jsme získali unikátní znalosti ze specifických nasazení pro IZS, krizové řízení měst a krajů, HZS a PČR. Vyladili jsme scénáře využití dronů při inspekčních letech. Spolupracujeme na globální úrovni, jsme partneři švýcarské firmy Flyability, belgické firmy Flaing-Cam (držitelé dvou Oskarů). Fotografie naší práce s drony se objevují na světových konferencích k bezpilotnímu létání!

Dáváme studentům IT výzvy
Organizujeme celoroční soutěž pro studenty středních a vysokých škol. Formou projektů nabízíme studentům témata, která město Plzeň trápí. Studenti fungují jako řešitelé, Plzeň pak jako první zákazník (včetně schopnosti financovat vývoj) a také jako první reference nového startupu.

Organizujeme Startup Weekend a Hackathony
Podporujeme podnikavost studentů středních a vysokých škol dalšími akcemi, na kterých v týmech vyvíjejí a prezentují své prototypy na základě rad a doporučení od mentorů ze světa byznysu. Jde o vcelku reálnou simulaci rozjezdu vlastního podnikání, včetně přípravy na globální trh a komunikace v angličtině. Hackathony jsou pak cílené na vývojáře a technicky laděné studenty, kteří řeší zadané úkoly za použití předem určených technologií.

Jak vidíme budoucnost?

 • Děti a učitelé budou pracovat s technologiemi, které dnes ještě neznáme, způsobem, který bude posouvat inspiraci a vzdělání do nové dimenze.
 • Naroste procento těch, kteří budou umět realizovat své kreativní nápady skrze technologie, kterým budou dobře rozumět.

Poskytujeme ucelenou podporu technického vzdělávání
Ukazujeme lidem, že mohou začít s technikou v jakémkoli věku a že je to zábava. Dokážeme provést talenty celým cyklem od inspirativních her ve třídě, přes zábavné kroužky, studium střední či vysoké školy, po účast na inovativních projektech, až po podporu založení startupu. Pracujeme s nejnovějšími technologiemi, které často nenajdete ani v komerčních firmách. Proto máme výbornou reputaci i na trhu práce. Žádné jiné české město neposkytuje tak propracovanou podporu technického vzdělávání včetně spolupráce škol a firem.

Rozvíjíme technické myšlení ve školách
Dáváme učitelům možnost využívat moderní technologie revolučním způsobem ve prospěch rozvoje dětí. Poskytujeme školám nejmodernější vybavení, díky velkoobjemovým nákupům dosáhneme na nízké ceny
a můžeme si dovolit být technologicky na špici. Skvělé zázemí nám umožňuje rozvíjet potenciál, vytvářet komunitu, podchytit technický talent od brzkého věku a učit děti nejen nápady vymýšlet, ale také uvést do praxe. Oslovujeme žáky základních škol, studenty středních a vysokých škol i učitele, u kterých je rozvoj klíčový pro další předávání dovedností. Široký záběr a množství kroužků v Centru robotiky generuje víc talentů a vyškolených techniků.

Budujeme komunitu
Kolem SIT vzniká komunita, kde se potkávají profesionální mentoři, naši zaměstnanci, externisté ze škol a technických firem, nadšenci z neziskovek, kteří předávají zkušenosti z praxe dětem a studentům se zájmem o techniku. Vytvořili jsme platformu, která poskytuje prostor, vybavení i témata pro technické vzdělávání. Platformu, která produkuje více osobností se znalostmi pro budoucnost. Jako příklad dobré praxe nás uvádí publikace Open Book of Education, vydaná sdružením podporujícím zavádění technologií do vzdělávání a využívání nových výukových metod European Schoolnet.

Zachytáváme talenty
Pomáháme v Plzni udržet mladé lidi se zájmem o techniku a potenciál pro práci s technologiemi. Klíčová je návaznost vzdělávání od školního věku a možnost růstu, kdy z kroužků pro děti, projektů pro studenty může postupně vyrůst celý startupový byznys.

Snažíme se poskytovat zážitkové učení. Naším cílem je, aby nadaní lidé vyvíjeli opravdu užitečné věci (např. mobilní aplikace), nejen proto, že je to baví, ale i pro to, že s nimi uspějí v globálním měřítku.

Propojujeme vzdělávací instituce a firmy
Dosáhli jsme větší vzájemné informovanosti a synergie v procesu technického vzdělávání. Vize a vůle ke změně, to je podstata přístupu k chytrému vzdělávání. To je pak základem ekonomicky úspěšné budoucnosti města. Pořádáme veletrh studijních a pracovních příležitostí Posviť si na budoucnost. Studentům nabízíme projekty, ve kterých řeší reálné potřeby města nebo firem a úspěšná řešení mají šanci dojít do funkčních produktů.
Při hře Naše firmy (kde jsme spolutvůrci) si děti na základních školách mohou vyzkoušet založení vlastního podnikání, což je motivuje pro budoucí rozvoj i vhodné studium.

Posilujeme zájem o bezpilotní letectví
Ve spolupráci se ZČU jsme vytvořili certifikátový program „Technologie pro bezpilotní létání“. Cílem je připravit budoucí odborníky pro perspektivní obor a průmysl kolem dronů. Spolu s univerzitou vznikl také projekt Pilsen Cube, jehož posláním je nasměrovat mladé lidi k vesmírnému programu. Studenti sestrojí funkční pikosatelit a navrhnou experimenty, které se na oběžné dráze zrealizují.

Plzeň má v prozu mnoho řešení, která usnadňují život občanům. Ať se jedná o vyřizování na úřadu, interaktivní formuláře, platby bankovními kartami v MHD, v parkování, ucelený proces rozvoje talentů v Centru robotiky, apku pro hlášení závad, free Wifi zóny,…

Nemá smysl popisovat to, co je ve videu.  Podívejte se sami 🙂 – video

E-GOVERNMENT konference, 11.3.2019, Vědeckotechnický park Plzeň a.s., Teslova 3, Plzeň

Nezařazené

Zveme Vás na odbornou konferenci s názvem:

E-GOVERNMENT jako součást chytrých měst,

kterou pořádá dne 11. 3. 2019 od 10:00 do 15:00 v budově Vědeckotechnického parku Plzeň, a. s. (Teslova 3, 301 00 Plzeň) poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předsedkyně komise Rady města Plzně pro eGovernment Mgr. Barbora Kořanová spolu s radním města Plzně pro oblast Smart Cities a podporu podnikání Ing. Vlastimilem Golou.

Na konferenci vystoupí: 

 • JUDr. Jaroslav Strouhal – Náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií
 • Bc. Václav Nebeský – Náměstek člena vlády, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Ing. Zdeněk Zajíček – Prezident ICT Unie, z. s.
 • Ing. Martin Zeman – Ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví
 • Ing. Luděk Šantora – Ředitel Správy informačních technologií města Plzně
 • Petr Suška MSc – Fraunhoferův institut

Na konferenci se kromě rozvoje digitalizace státní správy bude mluvit také o elektronizaci stavebního řízení nebo zdravotnictví. Tématem budou také možnosti v oblasti rozvoje Smart Cities.

Upozorňujeme na omezenou kapacitu. Registrace je možná do 4.3.2019

 

Program konference

 

Mediální partneři konference

 

Studuješ SŠ nebo VŠ? Zajímají Tě družicové snímky a jejich zpracování?
Správa Informačních Technologií (SIT) spolu s úspěšným startupem World from Space pořádá

 

SATELITNÍ HACKATHON – dálkový průzkum země

kdy: 14. a 15. 12. 2018
kde: Centrum robotiky, Cukrovarská 23, Plzeň
účastníci: studenti středních a vysokých škol do 35 let

Co je hackathon?

Hackathon je akce, při níž účastníci s pomocí mentorů intenzivně pracují na tvorbě a technickém testování vlastního nápadu. V našem případě půjde o hledání možností využití satelitních dat, datovou analýzu pomocí jazyka Python a programu QGIS.

Co na Tebe čeká?

Můžeš se těšit na spoustu nových informací, workshopy o stahování a analýze aktuálních satelitních dat, zkušené mentory, kteří rozvinou tvoje kreativní myšlení, dostaneš užitečné tipy pro vlastní podnikání v oblasti moderních technologií, samozřejmě občerstvení k práci a jako bonus máme pro vítěze zajímavé ceny.

Na co se zaměříme:

 • využití satelitních snímků,
 • jejich zpracování
 • pohled na město Plzeň z vesmíru
  • podíly vodních ploch, zeleně, lesů, zastavěných oblastí
  • vsakování vody
  • vliv druhu staveb/ploch na teploty (proč jsou dobré zelené plochy, zelené střechy, vodní plochy,..)

Co se může hodit, ale není nutné:

 • znalost jazyka Python
 • znalost programů typu GIS (např. QGIS)
 • vlastní notebook

 

K přihlášení využij následující formulář, registrace končí 14. prosince v 10:00. Přihlásit se můžeš jako jednotlivec,      nebo rovnou sestav tým!

 

* Povinná položka

SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace a World from space, zpracovává osobní údaje jméno, příjmení, emailová adresa účastníků z důvodu oprávněného zájmu za účelem organizace soutěže po dobu trvání soutěže, tedy maximálně do 17. 12. 2018.

 

Seznam mentorů:

 

 

Roman Bohovic, World from Space

Roman je expertem v oblasti dálkového průzkumu Země. Zaměřuje se na analýzu dynamiky vegetace a má za sebou práci na nastavování satelitního monitorovacího systému v projektu Intersucho v ČR nebo měření evapotranspirace v Uzbekistánu. Jeho osobním cílem je dostat vědomosti z vědecké sféry do reálného používání.

 

Mikuláš Muroň, World from Space

Mikuláš je doktorským studentem geoinformatiky na Mendelově Universitě v Brně. Vyučuje programování v jazyce Python a jeho využívání pro geoinformatické systémy. Je spoluautorem Metodiky zefektivnění plánování investic města a interaktivní aplikace mapující kvalitu života v Brně www.brno.ml.

 

Jan Labohý, World from Space

Zkušenosti v oblasti změny klimatu, neziskového sektoru a marketingu dovedly Honzu k poznání, že svět se nejlépe mění pomocí smysluplného podnikání. Jeho cílem je pracovat tak, aby byly vidět reálné výsledky.

 

Pavel Koenig, nvias.org

Pavel je zakladatelem nvias.org. Věří, že je před námi období velkých změn. Snaží se inspirovat děti a mladé lidi, aby experimentovali a učili se vytvářením skutečných a úspěšných produktů a aplikací na globální úrovni. „Žijeme ve světě, kde kdokoliv může proměnit své sny a nápady ve skutečnost a nvias.org vám s tím pomůže.

Program:

Pátek 14. 12. 2018
15:00 Přivítání a úvod, představení programu
15:20 Společné naladění
16:00 Workshop: Satelitní data – kde, co a jak
16:30 Pauza
17:00 Představení výzev, rozdělení týmů
17:20 Workshop: Zpracování a využití dat (tým se dělí do různých workshopů)
– webové aplikace pro programátory
– základy práce s GIS systém
– současné využívání satelitních dat
18:30 Večeře
19:00 Zahájení hackování, průběžné konzultace s mentory
21:30 Ukončení prvního dne, možnost pokračovat v práci doma

Sobota 15. 12. 2018
8:00 Přivítání, úvod do druhého dne
8:30 Revize práce se zástupci týmů a mentory – co děláme, co
nám jde, co nám brání, s čím potřebujeme pomoci
12:00 Oběd
13:30 Workshop: Jak na bussiness pitch (pro prezentátory jednotlivých
týmů)
15:00 Prezentace týmů pro porotu
16:00 Prezentace: Co můžu se svým nápadem dělat dál?
16:20 Slavnostní vyhlášení výsledků + předání cen + fotografie
17:00 Ukončení

 

Více informací:
Anna Čudáková
tel.: 702 118 694
mail: cudakova@plzen.eu

Aplikace vyvíjená pro městskou policii zaujala v zahraničí, plzeňská start-upová firma s ní zabodovala v mezinárodní soutěži

ITPodpora podnikání

Plzeňský softwarový start-up InnoConnect s. r. o. slaví úspěch na mezinárodní scéně, a to s aplikaci, jež vyvíjí za podpory města pro Městskou policii Plzeň. Aplikace, která sdružuje desítky tisíc záznamů o přestupcích a drobných trestných činech spáchaných na území západočeské metropole, zabodovala na prestižní mezinárodní konferenci Inspire 2018 konané v belgických Antverpách. Strážníci díky sumarizaci údajů získají větší přehled o jednotlivých lokalitách a dokáží tak v případě potřeby například posílit činnost hlídek, upravit dopravní značení nebo přidat další důležitá opatření.

„Společnost InnoConnect sídlí v našem technologickém centru Dronet a já jsem moc rád, že mladým lidem plných skvělých nápadů můžeme nabídnout kvalitní zázemí a podporu v rámci jejich podnikání. Naplňujeme tím vizi západočeské metropole – stát se městem vývoje, výzkumu a inovací. Projekty jako tento ukazují, že zde máme opravdové odborníky a úspěch na mezinárodní scéně potvrzuje, co již dávno víme – že spolupráce s nimi je krok správným směrem,“ řekl primátor města Plzně Martin Zrzavecký.

Konference Inspire 2018 se zabývala geografickými systémy a daty. Aplikace vyvíjená pro Městskou policii Plzeň získala cenu v rámci vyhlašovaného hackatonu, tedy soutěže pro inovativní týmy. Odborná porota ji vyhlásila vítězem v kategorii, jež se věnovala aplikacím ve vztahu 
k bezpečnosti. „Naše aplikace sdružuje data za 1 rok, jedná se tedy o desítky tisíc záznamů, jsou to přestupky z oblasti dopravy, občanského soužití, ale i menší trestná činnost a jiné. Je možné filtrovat, v jaké hodiny, dny a na jakém místě se jednotlivé skutky odehrávají, a to dává velký prostor zefektivnit stávající rozvržení činnosti strážníků, ale třeba i upravit dopravní značení na místech, kde se stále opakují tytéž problémy a tak dále,“ vysvětlil spoluzakladatel a výkonný ředitel společnosti InnoConnect Jiří Bouchal.

V budoucnu by se navíc aplikace mohla dočkat rozšíření. Po konzultaci s městskými strážníky by chtěli vývojáři dodat i data od státní policie a sjednotit tuto aplikaci s další, která se zaměřuje na záznamy o dopravních nehodách. „O zpřístupnění dat státní policie jednáme, na tomto místě bych chtěl určitě poděkovat městu za jeho součinnost, protože získání takovýchto údajů není jednoduché. Spojení s další naší aplikací o dopravních nehodách zde určitě dává smysl, protože přehled o dění v Plzni pak bude ještě komplexnější,“ dodal Jiří Bouchal.

Vývoj aplikace, která pro město znamená cenný benefit, je financován z evropských dotačních prostředků. Konkrétně se jedná o program Horizon2020, v rámci něhož probíhá projekt PoliVisu. „PoliVisu je zaměřen na softwarové nástroje pro analýzu a vizualizace dat a jejich porozumění. Vznikají zde řešení, která umožňují zpracovat surová data, kterým člověk nerozumí, správně je uchopit a použít. Je skvělé, že se podobný projekt zaměřil na zpracování dat právě v západočeské metropoli a jsem si jistý, že tím získáváme velmi cenné výstupy,“ zhodnotil technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

V rámci projektu PoliVisu pracují odborníci ze společnosti InnoConnect v současné době třeba i na vizualizaci dat z plzeňských dopravních smyček, tedy zkoumají intenzitu dopravy ve městě. Aplikace pro městskou policii je neveřejná, aplikaci týkající se dopravních nehod mohou lidé najít na webové adrese https://nehodyplzen.innoconnect.net/. Kromě toho probíhají ve spolupráci s dalšími partnery, například Západočeskou univerzitou v Plzni, práce na pokročilejší verzi aplikace intenzit dopravy v Plzni (https://intenzitadopravy.plzen.eu/). Ta umožní předpověď dopravy pomocí automatizovaného online řešení a dat z dopravních smyček.

festival INOVUJEME PLZEŇ

IT

INOVUJEME PLZEŇ

největší regionální setkání inovátorů v západočeské metropoli 2018

Jednodenní festival se odehraje 27.9.2018 od 10,00 v prostoru areálu DEPO2015 v Plzni a nabídne technologie z oblasti umělé inteligence, řešení pro chytrá města, průmyslové inovace regionálních firem nebo výzkum z univerzitního prostředí.

Těšit se můžete například na:

 • projekty Správy Informačních Technollogií města Plzně:
  • studentského vesmírného satelitu Pilsen Cube II
  • robotů NAO, PEPPERa aktivit Centra Robotiky
  • antikolizního robotického dronu ELIOSbezpilotního prostředku SARAH, který byl oceněn dvěma Oscary za technické inovace
  • konkrétních Smart City řešení pro Plzeň, například aplikaci na hlášení závad PLZNITO,
  • projektu pro otevřená data, webu, na kterém získáte informace o kvalitě života v Plzni TUTAPLZEN,
  • městské síťě Internetu věcí IoT
 • průmyslová řešení světového lídra v oblasti dronů – firmy DJI
 • virtuální realitu (VR) v podání firmy Aimtec – AimtecGame ve skladu, budoucnost plzeňské náplavky a nebo na závody se vznášedly Rotorama Whoover
 • nákupy oblečení s VR, měření zákazníkovy velikosti s využitím Kinect, hry ve VR (squash, snowboarding)
  – to představí společnost  Eurosoftware
 •  RTsoft  představí prototyp chytrého deraboxu (detektor výskytu myšovitých škůdců v průmyslových objektech)
 • aplikaci Ventusky společnosti InMeteo
 • 3D učebnice od společnosti Fraus
 • drony v průmyslové praxi EASYMAP
 • řešení v oblasti počítačového vidění s využitím neuronových sítí, které najde uplatnění v analýzách obrazu z bezpečnostních kamer, inteligentních parkovištích nebo chytrých obchodních centrech od firmy CertiCon
 • představení aktivit firmy ZODIAC AEROSPACE, která je světovou jedničkou ve výrobě leteckých interiérů a vybavení, bezpečnostních a záchranných systémů pro letectví i kosmonautiku
 • produkty Orbit GT pro 3D modely společnosti Mensuro ( mapování města pomocí mobilního mapovacího systému, prostorového kamerového systému, snímání z UAV nebo letadla)
 • řešení pro Smart City – využití senzorů v parkingu od OMEXOM GA Energo
 • projekty spojené s Plzeňskou kartou a carsharing v podání Plzeňských městských dopravní podniků
 • Nvias – užijete si workshop hry Naše firmy pro výběr školy/povolání, littleBits nebo autíčko na vodíkový pohon.
 • Firma RVTech představí projekt LORATECH, který reprezentuje komplexní řešení pro budování a provoz  IoT sítí na bázi standartu LoRaWAN, gatewaye, LoRaWAN nody, backendové zákaznické řešení včetně vizualizací, dále nabídne zakázkový vývoj v oblasti IoT.
 • Brens Europe  a jejich kolejový absorbér hluku s funkcí retence vody, dále pak na nízké protihlukové clony a mobilní bariéry s vegetačním pokryvem
 • Unicorn Systems představí projekty:
  • INCA – unikátní řešení – produkt na řízení podmořských HVDC kabelů – přijďte se podívat, jak se řídí tok elektrické energie mezi pevninskou Evropou a Velkou Británií
  • projekt SAES – inovativní řešení vyvinuté ve spolupráci s vědeckou institucí NTIS (Nové technologie pro informační společnost), které zajišťuje výpočet stavu elektrické sítě a umožňuje tak bezpečný provoz přenosové soustavy v Evropě
 • chybět nebude také Armáda České republiky, která představí:
  • Výukový model UAV Scan Eagle
  • Bezpilotní prostředek RQ 11B Raven
  • Robot Talon
  • LOV IVECO Pz
  • UAV BRUS
  • UGV TAROS V2

Plzeňské školy:

 • interaktivní představení fakult ZČU (FAV, FEL, FST)
 • výzkumné centrum Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni NTIS
 • interaktivní představení Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni
 • VR a prezentace SPŠE

Konference:

Souběžně s festivalem proběhne konference Aliance pro bezpilotní letecký průmysl, která přinese novinky z využití dronů v různých odvětvích, představí unikátní projekty, přiblíží aktuální legislativu, ukáže vítězné řešení UTM (Unmanned Traffic Management) pro Českou republiku, či odhalí nejnověší dron DJI určený pro průmyslové využití. PROGRAM

Věříme, že Plzeňská inovace se stane místem plným skvělých nápadů, inspirativních lidí, místem pro navázání přátelství, kontaktů a spolupráce.

Pro nejmenší:

Středisko volného času Radovánek nabídne na svém stanovišti 3D tiskárnu, ukázky robota a technické dílny.

 

Praktické informace:

 • zahájení festivalu v 10,00 v autobusové hale DEPO2015 (Presslova ul.)
 • ukončení festivalu v 18,00
 • vstupné – zdarma
 • parkování v areálu DEPO 2015 – zdarma
 • pro střední školy v Plzeňském regionu zajistíme dopravu, v případě zájmu nás kontaktujte na mailu novat@plzen.eu, tel: 378035101
 • máte zájem vystavovat? kontaktujte nás cholinsky@plzen.eu
 • plakát – otevřít