Spuštění aplikace Klikací rozpočet

Správa

Transparentní a otevřená samospráva – v tomto duchu se nese spuštění nové aplikace Klikací rozpočet. Ta nabízí zájemcům z řad veřejnosti detailní přehled o hospodaření města, každý měsíc aktualizuje údaje a poskytuje kompletní přehled příjmů i výdajů krajské metropole, grafické pohledy na plnění jednotlivých položek rozpočtu a nevynechává například ani detaily k jednotlivým investičním akcím včetně údajů o termínech, dodavatelích a podobně. Rozpočet je přístupný od 20. července 2020 na adrese: https://rozpocetmesta.plzen.eu. Vyhledávání v nové aplikaci je jednoduché a intuitivní.

Tato aplikace navazuje na aplikaci Rozklikávací rozpočet spuštěnou v roce 2015. Díky ní bylo možné sledovat základní přehled o rozpočtu města jako celku a odděleně pak magistrátu a městských obvodů. Nová aplikace Klikací rozpočet nabízí uživatelům více detailů a provázanost.

Město Plzeň pro letošní rok plánuje aktuálně na výdaje ve svém rozpočtu zhruba 8,8 miliardy korun. Peníze půjdou do řady oblastí a jsou určeny na provoz i investice. Z velkých stavebních akcí spustilo letos město například výstavbu technologického parku v areálu Světovar, kompletně revitalizuje lokalitu Zátiší včetně stavby 18 nových bytových domů a další. Dokončovat se budou v krajské metropoli i již započaté projekty, například přestavba sportovního areálu Prokopávka, sběrný dvůr Na Bořích a jiné. Na straně příjmů počítá město pro letošní rok s částkou 6,4 miliardy korun. Záporné saldo tak Plzeň pokryje především z prostředků minulých let.

 

Nový systém parkování v centru města

Mobilita

Plzeň spouští od pondělí 29. června 2020 v parkovací zóně A nový způsob evidence úhrady a kontroly parkovného, bude to přes registrační značky, tedy zadáním SPZ. Nový systém umožní platit přes aplikaci v mobilu, nebo i nadále pomocí parkovacího automatu, do něhož bude nutné zadat registrační značku vozu.

Nová aplikace na úhradu parkovného se nazývá ParkSimply Plzeň. Je uživatelsky přívětivá a intuitivní. V mobilu stačí zadat registrační značku, zvolit dobu parkování a zaplatit online pomocí platební karty. Při dalším použití se již registrační značka automaticky nabízí. Aplikace umožňuje uložení více registračních značek. Pomocí několika kliknutí jde v případě potřeby dobu stání prodloužit. Aplikaci si mohou zájemci zdarma stáhnout na operační systém Android i iOS.

Změnu ale zaznamenají všichni řidiči, nejen ti, kteří budou aplikaci využívat. Na parkovacích automatech v zóně A již přibyla klávesnice, na níž bude nově nutné zadat registrační značku vozidla. Poté úhrada za parkování proběhne už standardně, hotově nebo platební kartou, včetně volitelného obdržení parkovacího lístku. Registrační značku musí vyplnit každý, a to vzhledem k jednotné evidenci pro přehlednou kontrolu úhrady parkovného, do které se budou ukládat platby z aplikace, všechny úhrady z parkovacích automatů a zároveň vydané rezidentské karty.

Na parkovacích automatech lidé najdou návod k úhradě pomocí nového systému, pokud by měli jakékoliv dotazy, mohou zavolat na číslo uvedené v informačním textu.

Plzeň chce pilotní provoz v zóně A vyhodnotit do několika měsíců. Pokud se ukáže jako efektivní a přínosný, mohl by se postupně rozšířit i do ostatních parkovacích zón ve městě.

Zajímají vás podrobnosti? Poslechněte si reportáž Českého rozhlasu.

 Aplikace ke stažení:

V době spojené s negativními ekonomickými dopady pandemie nemoci covid-19 posílilo město Plzeň aktivity na podporu podnikání, konkrétně vzniku inovativních technologických startupů. Realizuje je prostřednictvím Správy informačních technologií města Plzně (SIT MP). Růst těchto aktivit má posílit statut Plzně jako města vývoje, výzkumu a inovací, a do budoucna přinést nová, atraktivní pracovní místa v oborech s přidanou hodnotou.

O aktivity spojené s podporou podnikání se v rámci Správy informačních technologií města Plzně stará úsek SIT Port. Začínající podnikatelé mohou využít podpory v nejrůznějších oblastech, ať už jde o zázemí, poradenství, nebo účast na akcích, při nichž získávají kontakty s business sférou.

Jeden z členů komunity SIT Port, Petr Koryťák, například začal vyrábět cenově dostupné a přitom velmi kvalitní ochranné štíty na obličej, o které je v rámci aktuální situace spojené s pandemií koronaviru velký zájem.

„Pracovníci SIT Portu mi na začátku podnikání zprostředkovali konzultaci s advokátní kanceláří a posléze poskytli cennou referenci a pomohli mi navázat kontakt s budoucími zákazníky. Například mě propojili s většinou škol a školek v Plzeňském kraji a v řadě z nich nyní opravdu realizuji dodávky štítů. Pomoci od SIT Portu si velice vážím a věřím, že budeme i nadále v kontaktu,“ uvedl Petr Koryťák, zakladatel startupu na výrobu ochranných štítů.

Mezi další startupy, které již Plzeň podpořila, je například projekt chytrého – robotizovaného call centra, chytré klíčenky, sdílené knihovny nebo mezinárodně oceňovaný startup, který se zabývá integrací dronů do letového provozu.

Plzeň do podpory inovativního podnikání investuje dlouhodobě, přičemž v budoucnu čekají na startupisty a firmy, jež podnikají v oborech s přidanou hodnotou, ještě lepší podmínky. V současné době se staví moderní technologické centrum TechTower v areálu bývalého pivovaru Světovar na Slovanech. Jeho provoz by měl být spuštěn na začátku roku 2022.

 

Město Plzeň buduje v areálu bývalého pivovaru Světovar na Slovanech vědeckotechnický park TechTower, jenž bude poskytovat komplexní služby a prostory pro vybrané inovační firmy, podporovat začínající společnosti a mladé podnikatele. Vznikne rekonstrukcí objektu bývalých ležáckých sklepů a budovy správní vily.

V současné době stavebníci v objektu vily dokončují bourací práce a v prvním podzemním podlaží budují novou kanalizaci. V prvním nadzemním podlaží osmipodlažního objektu bývalých ležáckých sklepů betonují podklady pro podlahy, provádějí pískování železobetonových konstrukcí a montují uchycení ocelové konstrukce nových stropů.

V hlavní budově přestavěné z ležáckých sklepů vzniknou kancelářské prostory, prototypové dílny, laboratoře, konferenční sál, zasedací místnosti včetně stravovacích prostor s kuchyňským zázemím. Ty budou sloužit novým, rychle se vyvíjejícím firmám, takzvaným startupům, a již fungujícím společnostem, které podnikají v inovativních oborech. Počítá se i s vodní testovací nádrží pro speciální podvodní drony.

V bývalé vile pak vznikne zázemí pro dětskou skupinu zdejších zaměstnanců s kapacitou 24 dětí, včetně venkovní zahrady. V celém areálu budou vybudovány navazující komunikace a zpevněné plochy a vysázena zeleň.

Stavba odstartovala loni v prosinci, měla by být hotová do konce roku 2021. Hodnota zakázky představuje 640 milionů korun, pro letošní rok na ni město uvolnilo 360 milionů korun. Na rekonstrukci město získalo dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie ve výši 181 milionů korun prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Kůrovec komplikuje život lesníkům po celé republice a v posledních letech nabývá jeho řádění na intenzitě. Za oběť mu každoročně padnou miliony kubických metrů dříví, přičemž prognózy odborníků nejsou do budoucna zrovna příznivé. Odborníci z úseku Drony SIT Správy informačních technologií města Plzně se proto zapojili do boji proti kůrovci. Bezpilotní letouny totiž dokáží lesníkům pomoci při včasném odhalení tohoto úporného škůdce.

Díky dronům jsou dronaři schopni vytvořit takzvanou ortofotomapu velké oblasti, ta řádově obsáhne desítky hektarů lesa. Dronem zhotoví fotografie, na kterých je možné vyhledat suché špičky stromů, tedy kůrovcová kolečka, což je typický příznak napadení lesního porostu kůrovcem. Lesníci tak mají možnost během chvíle vidět velkou část lesa, což jim ušetří čas a dá před kůrovcem cenný náskok. Z fotografií mohou specifikovat podezřelé stromy v oblasti a pak je vizuálně zkontrolovat, přičemž je možné snadno určit přesnou GPS souřadnici jakéhokoliv místa na snímku. Tato metoda je využitelná v případě detekce lýkožrouta severského a lýkožrouta menšího. 

Co se týká pravděpodobně nejvýznamnějšího škůdce, kterým je lýkožrout smrkový, u něj kolegové volí jiný postup. A to vzhledem ke skutečnosti, že po napadení lesního porostu lýkožroutem smrkovým strom okamžitě nezasychá od vrcholu, ale nejdřív mu opadává kůra. Tento proces z klasických fotografií pořízených dronem vidět není, pokud v tomto případě špice stromů zasychají, jedná se již o pokročilý stav napadení a je pravděpodobné, že se kůrovec již rozšířil do okolí. Z tohoto důvodu chtějí provádět skenování vybrané oblasti pomocí multispektrální kamery nesené dronem WingtraOne. Tato kamera snímá vegetaci i ve spektrech, která jsou pro lidské oko neviditelná. Cílem je tedy ověřit hypotézu, že pomocí dat z multispektrální kamery dokážeme zjistit okem neviditelné napadení stromů. Tak by mohli odhalit postižené stromy v době, kdy je tento druh kůrovce ještě neopustil a zamezit tak jeho dalšímu šíření. Pro analýzu dat navíc vyvíjí vlastní aplikaci, která by měla data efektivně vyhodnocovat. ZDE se můžete podívat na reportáž České televize.

Nová mapa šíření COVID19 od InnoConnect

Žití

Místní startupová firma InnoConnect, která sídlí v městském technologickém parku v Cukrovarské ulici v Plzni a zabývá se zpracováním tzv. velkých dat, představila novou interaktivní mapu šíření COVID-19 v Česku.

Mapa šíření COVID19 vznikla nad open daty Ministerstva zdravotnictví České republiky a přináší řadu užitečných informací.

Aplikace umožňuje analyzovat počet osob nakažených COVID-19 v Česku pomocí interaktivního filtrování v mapě a grafech. Data jsou analyzována výběrem ve sloupcových grafech a označením krajů přímo v mapě. Lidé mohou zvolit různé kombinace filtrů, například výběrem jedné země nákazy je možné porovnat případy s původem v této zemi a jejich rozložení v čase, v krajích a podle věku a pohlaví. Nebo vybrat pouze věkovou skupinu nad 70 let a zobrazit si kraje s nejvyšším počtem nakažených seniorů.

Mapa je dostupná na adrese https://mapa-koronavirus.innoconnect.net/

Více informací je k dispozici přímo na webu společnosti InnoConnect.

 

Město monitoruje průjezd aut na červenou

Žití

Plzeňská radnice přidává opatření na zvýšení bezpečnosti na vytížené křižovatce Karlovarská x Bolevecká ulice – spustil se zde ostrý provoz detekce jízdy na červenou. Komunikace byla vytipována na základě požadavků Policie České republiky a Městského obvodu Plzeň 1. Během dvou hodin sledování projelo na červenou až na dvě desítky řidičů. Cílem nového opatření, které vyšlo město na 600 tisíc korun, je především zvýšit bezpečnost na vytížené křižovatce, kde se pohybuje velké množství chodců, včetně dětí.

Odborníci budou nyní sledovat sledovat chování řidičů a dopad na dopravu. V případě, že se dopravní situace pozitivně projeví na bezpečnosti chodců, je plzeňská radnice připravena realizovat detekci jízdy na červenou i na dalších křižovatkách v Plzni po dohodě se státní policií.

Křižovatku Karlovarská x Bolevecká, která patří mezi nejrizikovější v krajské metropoli, hlídá celkem šest kamer. Monitorují celkovou situaci v oblasti a současně samotná vozidla, jejich poznávací značku a podobu řidiče. Záznam projde přes městskou policii a poté se jím bude zabývat oddělení přestupků plzeňského magistrátu. Při zaplacení výzvy do 15 dnů od doručení byla sankce stanovena na 1500 korun.

foto: Z. Vaiz

Pilotní projekt dálkového sledování a vyhodnocování spotřeby energií v objektu vybraných školek spustil na začátku roku 2020 centrální městský obvod – MO Plzeň 3.  Veškerá data, která čidla vyhodnocují, jsou pomocí bezdrátové technologie přenášena do centrální aplikace, kde je možné sledovat skutečnou denní a měsíční spotřebu v porovnání s obvyklým stavem a odhalit případné nedostatky.

Ty se v podstatě okamžitě po instalaci objevily v 70. MŠ ve Waltrově ulici. Bylo zjištěno, že v budově této školky dochází k úniku téměř 6 kubíků vody denně. Příčinou byla porucha směšovacího ventilu a prasklá vodovodní přípojka, došlo také k prasknutí hadičky na WC v jedné ze tříd. Systém tedy obratem nahlásil problém do centrální aplikace, kde ji zaznamenal dispečink Plzeňské teplárenské a situace tak mohla být okamžitě řešena.

Jednotlivá čidla včetně veškerých nezbytných komponentů pro dálkový přenos jsou instalována na vstupech jednotlivých energií a médií, tj. vodoměrech, plynoměrech nebo kalorimetrech (podle druhu vytápění objektu) a elektroměrech. Všechna čidla sledující vnitřní prostředí jsou také vybavena senzory na monitorování koncentrace CO2.

Vzhledem k tomu, že se projekt osvědčil, plánuje třetí městský obvod do budoucna rozšířit instalaci systému do zbývajících mateřinek i dalších budov ve správě úřadu.

 

 

Město i letos finančně podpoří technické vzdělávání

Lidé

Město Plzeň pokračuje v soustavné podpoře technického vzdělávání a i letos hodlá do této oblasti investovat. 10 milionů korun – takovou částku na podporu technického vzdělávání má ve svém rozpočtu pro letošní rok Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně (OŠMT).

Výše zmíněné finance poputují na různé projekty, 3 miliony korun v tomto roce i v následujících třech letech bude směrovat jako dotace Techmanii Science Center, o. p. s. Částka 200 tisíc korun bude použita na zakoupení stavebnic pro mateřské školy, jeden milion korun pak posílí dotační programy, které každoročně vyhlašuje OŠMT. Bolevecká základní škola získá zbývajících 5,8 milionu, a to na vybudování technologického centra.

   

Nová verze aplikace PlzniTo

Správa

Oblíbená plzeňská aplikace PlzniTo, pomocí které lze snadno nahlásit závady ve veřejném prostoru, se dočkala vylepšení. Nová verze vychází z podnětů občanů, je uživatelsky příjemnější, rychlejší a změnila se také po grafické stránce. Služba PlzniTo funguje ve městě od roku 2015 a lidé skrze ni nahlásili už přes 10 tisíc požadavků na vyřešení závad ve veřejném prostoru, přičemž nejčastěji se jedná o černé skládky, závady na silnicích, cyklostezkách, chodnících a dopravním značení.

Práce s aplikací PlzniTo je velmi jednoduchá. Pokud občan vidí nějakou závadu na veřejném prostoru, například zničenou lavičku, stačí vzít telefon, vyfotit a nahrát do aplikace. V případě zapnutého GPS lokátoru aplikace sama označí místo, kde se člověk nachází, pokud ne, označí jej sám v mapě. Hlášení se poté dostane do městského kontaktního centra, odkud je obratem předáno příslušným pracovníkům jednotlivých úřadů a ti začínají pracovat na odstranění problému. Je to rychlé, jednoduché a efektivní. Tento postup samozřejmě platí i v případě webu, pokud by někdo nechtěl stahovat aplikaci, není to bezpodmínečně nutné, může pracovat na počítači nebo v telefonu s webovým rozhraním plznito.cz. Průměrná doba potřebná pro odstranění závady se pohybuje mezi 11 a 14 dny, záleží na složitosti problému.

Původně byla aplikace PlzniTo součástí aplikace Plzeň – Občan. Nově aplikace Plzeň – Občan, která poskytovala různé údaje o chodu města, zaniká a zůstává pouze funkcionalita hlášení závad ve veřejném prostoru, tedy samostatná aplikace PlzniTo. Uživatele mobilních telefonů využívající platformu Android nečeká zásadní změna. Aplikace Plzeň – Občan se po aktualizaci sama přepíše na PlzniTo. U operačního systému iOS je nutné si novou samostatnou verzi aplikace PlzniTo stáhnout z Apple App Store. Aplikaci bude samozřejmě nadále možné stahovat zdarma.

Vývoj nové verze aplikace byl spojen také s rozvojem technického vzdělávání a podporou mladých lidí při startu jejich vlastního podnikání. Novou verzi aplikace PlzniTo proto zpracovali členové organizace TechHeaven, kteří sdružují v městském technologickém parku komunitu technicky nadaných lidí s podnikatelskými ambicemi. Město se trvale snaží zapojovat do svých projektů studenty a mladé inovátory, dávat jim příležitost pracovat na reálných projektech a získat tak cenné zkušenosti z praxe. Každý takový krok může být začátkem cesty k vlastnímu podnikání a vzniku nového inovativního start-upu na území Plzně.

 

 

Plzeň se zapojila do projektu S4AllCities

Žití

S4AllCities – takový název nese mezinárodní projekt zaměřený na zvýšení bezpečnosti v evropských městech. Jeho cílem je získat a spojit všechna dostupná data důležitá pro bezpečnost ve městě, zpracovat je pomocí nástrojů rozšířené reality a vytvořit efektivní scénáře, při kterých spolupracují důležití partneři podílející se na chodu města. Projekt S4AllCities je součástí prestižního evropského dotačního programu pro výzkum a inovace Horizon 2020.

Výsledkem realizovaných aktivit by mělo být snížení zranitelnosti veřejných prostorů, zmírnění následků teroristických útoků, vyšší informovanost veřejnosti a dosažení rovnováhy mezi zlepšením bezpečnosti, fungováním veřejných prostranství i pocitu svobody občanů.

Plzeň se stala jednou ze třech pilotních oblastí projektu, do něhož je zapojena skrze svou příspěvkovou organizaci Správu informačních technologií města Plzně. Kromě západočeské metropole se budou řešení vyvíjet také ve španělském Bilbau a městu Trikala v Řecku. Projekty, které se v těchto lokalitách otestují, budou sdílené s dalšími evropskými partnery a bude je možné aplikovat i v jiných městech a metropolích.

Konkrétně v Plzni se odborníci zaměří na scénář teroristického útoku, který se odehraje v průběhu fotbalového utkání, přičemž se přímo na stadionu a v jeho okolí v danou chvíli pohybuje na 15 tisíc lidí. Cílem bude namodelovat optimální scénář pro bezpečné opuštění prostoru stadionu. Testovat se bude také situace spojená s únikem nebezpečných chemikálií z pivovaru Pilsner Urquell, který se nachází v blízkosti fotbalového stadionu. Při vývoji řešení budou odborníci spojovat různorodá data a informace, využívat moderní technologie – ať už jde například o 5G síť, síť internetu věcí, digitální dvojče, údaje získané pomocí dronů, chemických senzorů nebo informace z dopravního modelu města.

Každá z pilotních oblastí otestuje různé scénáře, například v Řecku se kromě jiného zaměří na detekování podezřelého chování – s pomocí algoritmů strojového učení se budou učit rozpoznat v obraze nebezpečné předměty v městské hromadné dopravě, jako jsou nože nebo zbraně.

Projekt, na kterém se podílejí odborníci z různých zemí Evropy, bude ukončen v roce 2022. Více informací o programu Horizon 2020 je k dispozici ZDE.

Vylepšený pořadníkový systém na úřadech

Správa

Novinka v podobě vylepšeného pořadníkového systému čeká na návštěvníky vybraných plzeňských magistrátních úřadů. Pokud je čekací doba na odbavení delší, klienti už nemusí čekat v budově úřadu, ale mohou čas využít po svém a odejít třeba na kávu nebo ke kadeřníkovi.

Každý nově příchozí obdrží na úřadě tak jako doposud vytištěný lístek s vyvolávacím číslem. Na lístku nyní přibyly další informace, a to předpokládaná doba čekání, vytištěný QR kód a také webový odkaz. Na základě průměrného vývoje front systém orientačně spočítá dobu, kterou bude klient na přijetí u přepážky čekat. Pokud má například půl hodiny čas a nechce čekat na úřadě, stačí naskenovat QR kód nebo přímo zadat webovou adresu uvedenou na lístku a dostane se do webového rozhraní, ve kterém odkudkoliv sleduje, jak se vyvíjí situace s klienty před ním. Systém navíc počítá i se situací, kdy se posun ve frontě neočekávaně urychlí, je proto možné se ve frontě jedenkrát posunout, a to o 20 nebo 40 minut.

Systém pořadníku doplněný o výše uvedenou funkcionalitu mohou lidé momentálně využít na třech pracovištích Magistrátu města Plzně – na Odboru správních činností, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů na náměstí Republiky, Živnostenském úřadu města Plzně a Odboru registru vozidel a řidičů.